<.. Přádelna bavlny, Železný Brod (komín)
   

nákres komína

Kliknutím na obr. se dostanete na pdf

Železný Brod, ulice Průmyslová
50°38'24.59"N,15°14'45.43"E
Současný stav: zakonzervovaný
Realizace: 1896  
Výška: dnes 49 metrů, původní výška byla vyšší - hlavice ubourána 

 

Historie komína a stručně i fabriky je k přečtení u karty sousedního komína - zde.

Tento komín sice vykazuje typově stejné architektonické rysy jako komín sousední, ale je o cca 30 let mladší a jeho proporce jsou vizuálně robustnější. 

Komín má nadstandardně mohutný podstavec o čtvercové základně cca 9,5x9,5 metru a o výšce 16 metrů. Výška podstavce tak dosahuje 1/3 celkové původní výšky komína, což je velmi neobvyklé. Dolní část podstavy je konická a je obložená kamennými bloky, na ní pak navazují další zdobené části. Podstavec je přerušen několika římsami s prolamovanými rohy, dominantní jsou podlouhlé niky korunované malou klenbou. 

Dřík má oktagonální profil a s výškou se zužuje s konicitou necelých 3%. Další zajímavostí je obohacení dříku v cca polovině výšky čtveřicí stejných ornamentů.

Komín již bohužel nemá hlavici, ta byla ubourána neznámo kdy. Dnes je komín zakonzervován, tj. je zakryt plechovou stříškou, která jej uchraňuje před dešťovou vodou.

Komín je svoji architekturou zdánlivě podobný komínu nedaleké přádelny ve Smržovce. Pro zajímavost můžete v přiloženém pdf porovnat 2 další podobně propracované komíny (soused tohoto našeho + přádelny ve Smržovce) a pro srovnání jsou uvedeny dva méně krásné komíny cihelen v Močovicích (již neexistuje) a v Plzni. Je na vás, který se bude líbit více - strohá klasika, nebo vznešená architektura?

 

 

dobová fotografie - rok 1898 (převzato z VCPD)

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení

srovnání různých komínů (od nejprostších po nejpropracovanější)

Kliknutím na obr. se dostanete na pdf

 

Zdroje informací:

- osobní fabriky-prekioprůzkum

- Registr VCPD ČVUT (http://registr.cvut.cz), V007303- Johann Liebieg & Co., přádelna bavlny, poslední aktualizace: 27. 8. 2009

Fotografie z března 2006 a března 2010:

Pokud víte o komínu více,  napište nám. Rádi informace rozšíříme!

2010 © fabriky.cz