<.. Přádelna (Klášter) - Smržovka  
Smržovka (okres Jablonec nad Nisou)
50°44'18.318"N, 15°16'21.765"E 
Současný stav (2008): fabrika v roce 2007 zavřena, osud nejasný 
Realizace: konec 19. století
Výška: 58 metrů
 

výsek pohlednice z počátku 20. století (za pohlednici díky Ladislavovi Szilágyimu)

 

V Dolní Smržovce byla na konci 19. století vybudována přádelna firmy Johanna Priebsche Dědicové zvaná Klášter (dnes firma SEBA T), kde název plně koresponduje s impozantní architektonickou kvalitou fasád a přilehlého komínu, který lze zařadit mezi nejpropracovanější a nejhodnotnější komíny v ČR.

Komín je vysoký 58 metrů, přičemž skoro polovinu výšky tvoří podstavec v několika úrovních, které se liší materiálovým řešením a použitými ornamenty. Na poslední osmibokou úroveň soklu nenásilně navazuje válcový dřík vyzděný ze žlutých radiálních cihel a na něm sedí mohutná ozdobná hlavice. Komín je sice funkční a ve velmi dobrém stavu, ale podnik není schopen konkurovat levným asijským dovozcům, Klášter se tedy zavírá a jeho osud je zatím nejasný.

Fotografie stavu z října 2005 a dubna 2007 (díky patří generálnímu řediteli firmy SEBA T - panu Ing. Závěrkovi, bez kterého by tyto obrázky nevznikly):

 

Pokud víte o komínu více,  napište nám. Rádi informace rozšíříme!

© 2008 Δ MDV