<.. Ing. Milan Polák  

Pan M. Polák laskavě dodal pár archivních fotografií z roku 2002, a to pro tyto fabriky:

- sladovny v Podbabě (již neexistují - zbořeny 2007)

- pivovar Lochkov (dnes konvertován na byty)

- sladovna Klatscher a Löwy


pro fabriky.cz laskavě poskytnul Ing. Milan Polák