<.. Keramické závody- Třemošná
   
Třemošná, ulice Zálužská (okres Plzeň-sever)
49°49'6.216"N, 13°23'22.8"E
Současný stav: fabrika zrušena 
Realizace: většina budov z počátku 20. století
Zpracováno: duben 2008

 

celkový pohled na dominanty fabriky - foto (c) PlzDi

 

ortofotomapa lokality - (c) GEODIS BRNO s.r.o

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

V roce 1855 byl v blízkosti Třemošné (na Orlíku) objeven kaolin, počal se tak rozvíjet keramický průmysl - podobně jako v Horní Bříze. V Třemošné vznikly v minulosti 3 velké keramičky:

1) V roce 1875 založila v Třemošné belgická akciová společnost plavírnu kaolinu a továrnu na hliněné zboží. Koncem století provedl nový německý majitel továrny její rekonstrukci a zavedl výrobu kameninového zboží, které vyvážel do všech zemí Rakouska-Uherska.

2) V roce 1908 byl založen další podnik na výrobu kameninových rour a kameniny pro chemický průmysl "Platinon".

3) V roce 1909 byla v Třemošné kromě těchto hlavních závodů ještě továrna na kameninové zboží bratří Mráčků.

V létech 1948-1949 došlo ke znárodnění všech tří keramiček, a ty se staly součástí komplexu Západočeských keramických závodů se sídlem v Horní Bříze.

V prezentované fabrice naposledy sídlila firma KAMENINA Třemošná, s.r.o., která vyráběla šamotové tvarovky a hospodářskou kameninu. V roce 2002 byl prohlášen na firmu konkurz.

Informace o historii čerpány z webu města Třemošná.

Fotografie z února 2008:

Pokud víte o výše zmíněném objektu více,  napište nám. Rádi informace rozšíříme!

© 2008 Δ MDV