<.. Vilémov-Zahořany - lom Prokop Grube (třídírna)

 
 
 
Poloha 50°18'45.84"N,13°18'30.55"E
Stavitel neznámý
Rok výstavby 1920
Výška komína původní 31 m
Výška komína současná 31 m
Horní světlost původní 110 cm
Horní světlost současná 110 cm
Konicita dříku pod nádrží 5,8 %, nad 6 %
Typ vodojemu železobetonový s ochozem
Výška dna nad terénem 15,5 m
Objem vodojemu 20 m3
Výška vodní hladiny 250 cm
Vnitřní šířka nádrže 75 cm
 
 

Zdroje, literatura:

Vladislava Valchářová (ed.) – Lukáš Beran – Jan Zikmund, Industriální topografie / Ústecký kraj, Praha 2011, s. 36–37.

SOA Plzeň, pobočka Klášter u Nepomuka, fond Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni – GŘ Praha, (ŠZ GŘ Praha), horní referát /nezpracováno/.

SOA Litoměřice, pobočka Most, fond Důl Hrabák, Čepirohy 1900–1946.

Sdělení starosty obce Vilémov B. Kreuze

 

Více textových informací zde.

 

2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č, DF13P01OVV021