<.. Praha-Vysočany - Ústřední skladiště Ministerstva pošt a telegrafů
 
Poloha 50°6'33.836"N, 14°30'43.51"E
Stavitel Ing. Josef Jaroslav Hukal a spol.
Rok výstavby 1934
Výška komína původní 42 m
Výška komína současná 42 m
Horní světlost původní 170 cm
Horní světlost současná 170 cm
Konicita dříku 4,8 %
Typ vodojemu železobetonový s ochozem
Výška dna nad terénem 24 m
Objem vodojemu 50 m3
Výška vodní hladiny 340 cm
Vnitřní šířka nádrže 87-134 cm
 
 

Zdroje, literatura:

Fond Pražské vodárny, sign. H-1744, kt. 577, pod čp. 616 Vysočany (Archiv Pražských vodovodů a kanalizací).

Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (eds.), Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy, Praha 2007, s. 170.

Ministerstvo kultury ČR, Rozhodnutí o prohlášení komína za kulturní památku ze dne 14. 4. 2003.

 

Více textových informací zde.


2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č. DF13P01OVV021