<.. Sázava, Sklárny Kavalier n. p.
 
Poloha 49°52'36.929"N,14°54'31.715"E
Stavitel neznámý
Rok výstavby 1947
Výška komína původní neznámá
Výška komína současná 23 m
Horní světlost původní neznámá
Horní světlost současná nezjištěno
Konicita dříku nezjištěna
Typ vodojemu železobetonový
Výška dna nad terénem 19 m
Objem vodojemu 50 m3
Výška vodní hladiny 315 cm
Vnitřní šířka nádrže 112-120 cm
 
 

Zdroje, literatura:

Emil Hlaváček, Architektura pohybu a proměn: minulost a přítomnost průmyslové architektury, Praha, Odeon, 1985 (nestránkováno).

Kateřina Kavalírová, Historie skláren Kavalier a rodiny Kavalírovy, bakalářská práce, Univerzita Pardubice - Fakulta filozofická, 2012.

Podnikový archiv Kavalierglass, a.s.

 

Více textových informací zde.


2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č, DF13P01OVV021