<.. Praha-Ruzyně - cukrovar / Zemská donucovací pracovna
Poloha 50°4'54.95"N, 14°18'46.428"E
Stavitel komín neznámý, věž Ing. Jakub Domanský
Rok výstavby komín neznámý, věž 1934-35
Výška komína původní cca 50 m
Výška komína současná 47 m
Horní světlost původní neznámá
Horní světlost současná 240 cm
Konicita dříku 4,5 %
Typ vodojemu železobetonový podepřený pilíři
Výška dna nad terénem 36 m
Objem vodojemu 150 m3
Výška vodní hladiny 330 cm
Vnitřní šířka nádrže 250 cm
 
 

Zdroje, literatura:

Fond Archiv obce Ruzyně (Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích).

Michal Tryml (ed.), Kniha o Břevnově, Praha, 2006.

Jaroslav Jásek, Pražské komínové vodojemy, (výzkumný pasport), Praha 1997.

Jaroslav Jásek – Jaroslav Beneš, Pražské vodní věže, Praha 2000.

JAS [Jaroslav Jásek], Vodojem trestnice komínový, in: Hana Hlušičková (ed.), Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III, Praha 2003, s. 382–383

Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (eds.), Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy, Praha 2007, s. 255.

 

Více textových informací zde.


2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č. DF13P01OVV021