<.. Přelouč - automobilní zbrojovka 

 

Poloha 50°2'13.642"N,15°35'5.305"E
Stavitel Ing. Josef Jaroslav Hukal a spol. v Praze
Rok výstavby 1932
Výška komína původní 62 m
Výška komína současná 62 m
Horní světlost původní Nezjištěno
Horní světlost současná Nezaměřeno
Konicita dříku 5,4 % (pod nádrží), 2,2 % (nad nádrží)
Typ vodojemu železobetonový s ochozem
Výška dna nad terénem 45 m
Objem vodojemu 55 m3
Výška vodní hladiny 340 cm
Vnitřní šířka nádrže 85-140 cm

 

Zdroje, literatura:

Fond Automobilní zbrojovka 1 (Vojenský ústřední archiv).

Jan Tetřev a Hana Vincenciová, Dějiny města Přelouče, díl IV., 1918-1989, Přelouč, 2007, s. 49

Jan Zikmund, Lukáš Beran, Lukáš Beran, heslo Josef Korbel, továrna na železné vozy in: Vladislava Valchařová (ed.), Industriální topografie / Pardubický kraj, Praha 2012, s. 64.

Národní listy, číslo 121, ročník 1932, s. 4.

 

Více textových informací zde.


2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č, DF13P01OVV021