<.. Pardubice - David Fanto a spol.
 
Poloha 50°1'49.847"N, 15°44'39.981"E
Stavitel L. Gussenbauer und Sohn
Rok výstavby 1905
Výška komína původní 75 m
Výška komína současná 75 m
Horní světlost původní 300 cm
Konicita dříku 3,5 %
Typ vodojemu ocelový typu Intze
Výška dna nad terénem 25 m
Objem vodojemu 170 m3
 

zdroj vyobrazení: SOA Zámrsk


2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č, DF13P01OVV021