<.. Pardubice - Okresní nemocnice
 
Poloha 50°1'44.729"N, 15°47'20.814"E
Stavitel Ing. Josef Jaroslav Hukal a spol. v Praze
Rok výstavby 1930
Výška komína původní Odhad 38 m
Výška komína současná 21 m
Horní světlost původní Nezjištěno
Horní světlost současná Nezaměřeno
Konicita dříku 2,6 %
Typ vodojemu železobetonový bez ochozu
Výška dna nad terénem 18 m
Objem vodojemu 25 m3
Výška vodní hladiny 160 cm
Vnitřní šířka nádrže 140 cm
 
 

Zdroje, literatura:

Fond Kronika města Pardubic (Státní okresní archiv Pardubice).

Fond Okresní ústav národního zdraví - Nemocnice Pardubice (Státní okresní archiv Pardubice).

J. Tichý, Pamětní spis k otevření Okresní nemocnice v Pardubicích, Pardubice, 1931.

 

Více textových informací zde.


2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č, DF13P01OVV021