<.. Nymburk - Železniční dílny Severozápadní dráhy
   
 
Poloha 50°11'43.705"N, 15°2'25.631"E
Stavitel 
Bratří Fischerové a spol.
Rok výstavby
1917
Výška komína původní 
73 m
Výška komína současná
73 m
Horní světlost původní 
220 cm
Horní světlost současná 
220 cm
Konicita dříku 
5,5 %
Typ vodojemu
železobetonový s ochozem
Výška dna nad terénem 
35 m
Objem vodojemu 
80 m3
Výška vodní hladiny 
310 cm
Vnitřní šířka nádrže
130 cm
 

 

Zdroje, literatura:

Jan Paulů, Devadesát let dílen ČSD v Nymburce, Nymburk 1965, s. 23.
Jan Řehounek, Nymburk – královské město v červených hradbách, Nymburk 2012, s. 144–143.
Pavel Fojtík, Historie a současnost podnikání na Nymbursku a Poděbradsku, Žehušice 2001, s. 78.
Rudolf Kukač, Železobetonové reservoiry na továrních komínech, Zprávy veřejné služby technické II, 1920, č. 10, s. 243–244.
Válek, Karel, Statické řešení válcové stěny, Technický obzor, ročník 29, č. 27, 1921, s. 129-131, č. 28, s. 133 a ročník 30, č. 6, 1922, s. 86-87.
 

Více textových informací zde.

 

 

2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č, DF13P01OVV021