<.. Mělník - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, n.p.
   
 

 

Poloha 50°21'40.766"N, 14°28'19.156"E
Stavitel Ing. V. Fischer a spol., Letky-Libčice nad Vltavou
Rok výstavby 1948-1949
Výška komína původní 40 m
Výška komína současná 39 mm
Horní světlost původní 130 cm
Horní světlost současná 115 cm
Konicita dříku 4,4 %
Typ vodojemu železobetonový bez ochozu
Výška dna nad terénem 25 m
Objem vodojemu 35 m3
Výška vodní hladiny 290 cm
Vnitřní šířka nádrže 75-90 cm
 
 

Zdroje, literatura:

Hana Přikrylová, Rekonstrukce zděného komína 40.2/130-90, Technická zpráva, Olomouc, 1983, s. 2-3.

Městský úřad Mělník, Odbor výstavby a rozvoje

Spolchemie: spolek pro chemickou a hutní výrobu, národní podnik, nositel Řádu práce, Ústí nad Labem: 125 let chemické výroby v českých zemích, Praha, 1981, nestránkováno.

Vladimír Mach, Historie a současnost podnikání na Mělnicku a Kralupsku, Žehušice, 2008, s. 107.

 

Více textových informací zde.


2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č, DF13P01OVV021