<.. Litovel - Litovelská továrna poživatin Petr Hlaváček
 
Poloha 49°41'30.677"N, 17°3'41.918"E
Stavitel Bratří Fischerové a spol.
Rok výstavby 1917
Výška komína původní 40 m
Výška komína současná 40 m
Horní světlost původní 170 cm
Horní světlost současná 170 cm
Konicita dříku 4,0 %
Typ vodojemu železobetonový s ochozem podepřený konzolami
Výška dna nad terénem 21 m
Objem vodojemu 35 m3
Výška vodní hladiny 330 cm
Vnitřní šířka nádrže 90 cm (dno nezaměřeno)
 
 

Zdroje, literatura:

Fond Severomoravská Fruta, n. p. Litovel (Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc)

Jindřich Schulz, Historický místopis okresu Litovel (1848–1960), Olomouc, 1977, s. 134.

Karel Obšil, Z dějin potravinářského průmyslu v Litovli, In. Vladislav Zlámal, Litovel, Konice a okolí, Brno, 1938. s. 88, 146-150.

Lukáš Beran, Vendula Jurášková a Robert Kořínek, Petr Hlaváček, továrna poživatin Alibona, in: Vladislava Valchářová (ed.), Industriální topografie / Olomoucký kraj, Praha 2013, s. 31–32.

Rudolf Kukač, Železobetonové reservoiry na továrních komínech, Zprávy veřejné služby technické II, 1920, č. 10, s. 243–244.

Rudolf Smahel, Litovel, Martin, 1977, nestránkováno.

 

Více textových informací zde.

 


2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č, DF13P01OVV021