<.. Libčice nad Vltavou - Akciová společnost železárny Libšice (šroubárna)
Poloha 50°11'50.928"N, 14°22'12.587"E
Stavitel Ant. Dvořák a K. Fischer (komín), Bratří Fischerové a spol. (vodojem)
Rok výstavby komín 1905, vodojem 1921
Výška komína původní 45 m
Výška komína současná 45 m
Horní světlost původní 220 cm
Horní světlost současná 220 cm
Konicita dříku 4,3 %
Typ vodojemu železobetonový s ochozem podepřený konzolami
Výška dna nad terénem 25 m
Objem vodojemu 150 m3
Výška vodní hladiny 500 cm
Vnitřní šířka nádrže 170-200 cm
 
 

Zdroje, literatura:

Fond Archiv obce Letky 1881–1924 (Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích).

Fond Šroubárny Libčice, n. p. 1872–1964 (SOA v Praze).

Fond Klokner František, Prof. Ing. Dr.h.c. 1861–1972, karton 21 (Archiv ČVUT v Praze).

Podnikový archiv SCREWS & WIRE Libčice a.s.

1000 let města Libčice nad Vltavou, Městský úřad Libčice n. Vlt. 1993, s. 31.

V. Hájek, Založení závodu Spojené ocelárny Libčice a jeho růst s vývojem politických poměrů, Libčice 1956.

Rudolf Parýzek, Co možná nevíte o naší kotelně, Správná cesta X, č. 1, 1959, s. 1-2.

Válek, Karel, Statické řešení válcové stěny, Technický obzor XXX, č. 6, 1922, s. 86-87.

 

Více textových informací zde.


2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č, DF13P01OVV021