<.. Kolín - Akciová továrna na vyrábění umělých hnojiv a lučebnin v Kolíně

 

Poloha 50°2'7.797"N, 15°10'49.040"E
Stavitel Ing. V. Fischer a spol.
Rok výstavby 1922
Výška komína původní 50 m
Výška komína současná 49 m
Horní světlost původní 200 cm
Horní světlost současná 210 cm
Konicita dříku 4,7 % pod vodojemem, 4,1 % nad
Typ vodojemu železobetonový s ochozem
Výška dna nad terénem 24,5 m
Objem vodojemu 70 m3
Výška vodní hladiny 420 cm
Vnitřní šířka nádrže 83-140 cm
 
 

Zdroje, literatura:

Josef Štolba, Kolín v historii, JAS – Rodinný obrázkový týdeník IV, č. 15, 1930, s. 3.

Miroslava Jarešová, Jana Rojčíková, Sto čtyřicet let na stejném místě a ve stejném oboru, Povrchové úpravy XIV, č. 3, 2011, s. 2–3.

Jiří Procházka, Kolín ve fotografii, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1972

Státní oblastní archiv v Kolíně, fond Okresní úřad Kolín 1850–1948, inv. č. 815.

Státní oblastní archiv v Praze, fond Akciová továrna na výrobu umělých hnojiv a drasel 1871–1945.

 

Více textových informací zde.

 

 

 

 

 

 

2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č, DF13P01OVV021