<.. Dvůr Králové - Mechanická tkalcovna a tiskárna látek Josef Sochor
 
Poloha 50°25'34.104"N,15°48'34.049"E
Stavitel Ing. V. Fischer a spol.
Rok výstavby 1941
Výška komína původní 80 m
Výška komína současná 80 m
Horní světlost původní 300 cm
Horní světlost současná 300 cm
Konicita dříku 5,6 % pod vodojemem, 4,4 % nad
Typ vodojemu železobetonový s ochozem podepřený konzolami
Výška dna nad terénem 30 m
Objem vodojemu 300 m3
Výška vodní hladiny 545 cm
Vnitřní šířka nádrže 175-270 cm
 
 

Zdroje, literatura:

J. Meisnar, Náš nový komín, Sochor III, č. 25, 14. 12., Dvůr Králové 1940.

SOA Zámrsk, fond Josef Sochor, v. o. s. Dvůr Králové nad Labem 1904–1948.

SOkA Praha-západ, pobočka Dobřichovice, fond Ing. V. Fischer a spol. 1920–1955.

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, archiv Odboru výstavby a územního plánování.

Miluše Šmídová-Januštíková, Královedvorský závod SOCHOR v letech 1904 - 1945, materiálová studie, s. 170.

Nejvyšší tovární komín v severovýchodních Čechách, Národní listy LXXX, 1940, č. 298, 1. 11., s. 3.

Štít XXXIV, 1940, č. 49, 12. 12., s. 4.

Nejvyšší komín českého severovýchodu, Zlín X, 1941, č. 52, 24. 12., s. 4.

Jan Zikmund, heslo Josef Sochor, mechanická tkalcovna a tiskárna látek, in: Vladislava Valchářová (ed.), Industriální topografie / Královéhradecký kraj, Praha 2013, s. 143–144.

Sdělení Ing. Josefa Jiránka, bývalého ředitele n. p. TIBA.

 

Více textových informací zde.


2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č, DF13P01OVV021