<.. Dobrovice - Prince Alexandra z Thurnů a Taxisů cukrovar v Dobrovici
 
Poloha 50°22'5.98"N,14°57'48.856"E
Stavitel Bratří Fischerové a spol.
Rok výstavby 1912
Výška komína původní 65 m
Výška komína současná 65 m
Horní světlost původní 300 cm
Horní světlost současná 280 cm
Konicita dříku 4,3 %
Typ vodojemu železobetonový s ochozem
Výška dna nad terénem 35 m
Objem vodojemu 35 m3
Výška vodní hladiny 300 cm
Vnitřní šířka nádrže 64-68 cm

 

Zdroje, literatura:

SOA Mladá Boleslav, fond Okresní úřad Mladá Boleslav 1906–1915, karton 44.

Rudolf Kukač, Železobetonové reservoiry na továrních komínech, Zprávy veřejné služby technické II, 1920, č. 10, s. 243–244.

Válek, Karel, Statické řešení válcové stěny, Technický obzor XXIX, č. 27, 1921, s. 131.

Daniel Froněk, Dobrovické bílé zlato v proměnách času: 180 let cukrovaru v Dobrovici, 140 let cukrovaru v Českém Meziříčí, 140 let lihovaru v Chrudimi, Dobrovice 2011, s. 39.

Miloslava Vacková, Rok 1912, Nové Dobrovicko – Zpravodaj Dobrovicka XXVII, č. 1, únor 2012, s. 8.

 

Více textových informací zde.


2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č, DF13P01OVV021