<.. Choceň - Moritz Robitschek & spol., přádelna na bavlnu a tkalcovna
 
Poloha 49°59'58.816"N,16°13'5.053"E
Stavitel Inž. Richard Mayerhofer – Höllingen z Moravské Ostravy
Rok výstavby 1929
Výška komína původní 70 m
Výška komína současná 68 m
Horní světlost původní 220 cm
Horní světlost současná Nezaměřeno
Konicita dříku 5,4 %
Typ vodojemu železobetonový bez ochozu podepřený konzolami
Výška dna nad terénem 30 m
Objem vodojemu 80 m3
Výška vodní hladiny 280 cm
Vnitřní šířka nádrže 130 cm
 
 

Zdroje, literatura:

Fond M. Robitschek a spol., tkalcovna a přádelna, Choceň (Státní oblastní archiv Zámrsk).

Fotoarchiv Filogroup, a.s.

Lukáš Beran, heslo Přádelna lnu Balthazara Szábela / přádelna bavlny Moritz Robitschek a spol. in: Vladislava Valchařová (ed.), Industriální topografie / Pardubický kraj, Praha 2012, s. 127.

Městský úřad Choceň, odbor výstavby, Choceň č.p. 388.

Milan Bečička, Choceň FiloGroup, stavební úpravy komínu, technická zpráva, Vysoké Mýto, 2000, s. 2.

Radovan, Dvořák, Choceň - patnáct kapitol z dějin města, Ústí nad Orlicí, 2000, s. 86.

Vonka, Martin – Kořínek, Robert, Železobetonové komínové vodojemy – unikátní konstrukce první poloviny 20. století, Beton - technologie, konstrukce, sanace, ročník 15, číslo 1, ISSN 1213-3116, s. 50-53.

 

Více textových informací zde.


2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č, DF13P01OVV021