<.. Česká Skalice - chemická úpravna kožešin Ing. Seidl, nást. Jan Vik
 
Poloha 50°23'31.391"N, 16°3'6.815"E
Stavitel Ing. V. Fischer a spol.
Rok výstavby 1942
Výška komína původní 35 m
Výška komína současná 34 m
Horní světlost původní 120 cm
Horní světlost současná 130 cm
Konicita dříku 5,1 %
Typ vodojemu železobetonový bez ochozu
Výška dna nad terénem 23 m
Objem vodojemu 50 m3
Výška vodní hladiny 370 cm
Vnitřní šířka nádrže 80-170 cm
 
 

Zdroje, literatura:

Lukáš Beran, heslo Ing. Jaroslav Vik, továrna kožešin, in: Vladislava Valchařová (ed.), Industriální topografie /Královéhradecký kraj, Praha 2012, s. 63.

Fond Ing. Bohumil Seidl, nástupce Jaroslav Vik, Česká Skalice (Státní oblastní archiv Zámrsk).

Fond Bratři Fischerové a spol., a. s. (Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích).

 

Více textových informací zde.


2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č, DF13P01OVV021