<.. Hrudkovna, Ostrava - Vítkovice  
Ostrava-Vítkovice 
49°48'33.31"N,18°16'47.89"E 
Současný stav (2008): komín a přilehlá aglomerace je od roku 1996 mimo provoz, je vydán demoliční výměr 
Realizace: 1961
Výška: 101 metrů

 

 

Komín patří mezi český unikát. Cihelných komínů o výšce nad 100 metrů je v ČR pouze několik (např. bývalá elektrárna v Libušíně, elektrárna v Kolíně, teplárna v Náchodě, Brně a Ostravě-Třebovicích). Ostravský "Strakáč" je však navíc nejmohutnějším komínem v ČR - v patě dosahuje průměru cca 15 metrů s mocností stěny 2 metry a jeho hmotnost je kolem 10 000 tun! Průměr komínu ve vrcholu je 9 metrů. Komín hrudkovny má koeficient štíhlosti λ= 6,7. Komíny jemu výškově podobné jsou štíhlejší - dosahují vyššího koeficientu štíhlosti (λ od 8 do 13).

Z komínových cihel Strakáče by mohlo být postaveno až 120 rodinných domů (myslíme to samozřejmě obrazně, komínové cihly jsou jiné, než klasické cihly pro bytové stavby).

Jedinečné je také jeho kostičkované pomalování, podobné měl i 195 metrů vysoký komín tušimické elektrárny, který byl 26. 11. 2005 odstřelen (v rámci akce s výstižným názvem "dokouřeno"), nebo železobetonový komín chomutovské teplárny (výška 100 metrů).

Dle informací JRXD (jaromir.sud[at]seznam.cz) z 05/2010 byl kostičkově pomalován ještě nedaleký komín vítkovické energetiky (dnes Energetika Vítkovice a.s.) poblíž Starého ředitelství, zámečku a nemocnice. K přemalování na standardní letecké pojetí došlo asi  někdy v 2. polovině 90. let. 

 

větší "díru" nenajdete u žádného jiného cihelného komínu v ČR

 

geometrie komínu (rozměry jsou v metrech)

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

Vysoké pece ve Vítkovicích již uhasly, přilehlé provozy, a tedy i hrudkovna pozbyly smyslu. Hrudkovna je opuštěná a komín nefunkční. Kostičkovaná malba se loupe, ocelové stahovací obruče odpadávají, horní partie cihelného povrchu silně degradují.

Navíc celé území je silně zamořeno od původního průmyslu - těžké kovy, apod., takže osud komínu a přilehlých budov je, zdá se, zpečetěn. Je již vydán demoliční výměr. Pravděpodobně bude ale komín odstřelen, na to však příslušná povolení (od báňského úřadu) nejsou vydána. Po demolici bude volné území sanováno a dál se uvidí.

Kousek od komínu je veřejně přístupný unikátní industriální soubor (tzv. Dolní oblast Vítkovic), který obsahuje na malém prostoru všechny navazující procesy - těžba uhlí, výroba koksu, výroba železa v pecích. Tyto procesy fungovaly až do roku 1998, v červnu 2002 byla oblast prohlášena za národní kulturní památku, od roku 2007 ji lze v rámci prohlídek navštěvovat.

Fotografie stavu z července 2007:


Pokud víte o komínu více,  napište nám. Rádi informace rozšíříme!

2008 © danny666