<.. Ivan Grisa - panský mlýn (později továrna na karbid) v Lobkovicích
   

Bývalý panský mlýn v Lobkovicích (dnes součást Neratovic) byl od roku 1898 přestavován na výrobnu karbidu vápníku. Výroba byla zahájena 4. 9. 1899. Pro pokrytí značné energetické spotřeby sloužila vodní elektrárna. Od roku 1940 si objekt pronajal Spolek pro chemickou a hutní výrobu, který severně od Neratovic stavěl nový kombinát (dnes Spolana). Výroba karbidu byla v někdejším mlýně zastavena zřejmě v 50. či 60. letech 20. století, následně zanikla i vodní elektrárna.

V současné době je areál v soukromém vlastnictví, slouží jako bytový dům a autodílna. Probíhá obnova malé vodní elektrárny. Nejvýraznějším objektem je pozdně klasicistní budova původního mlýna.

(podle Ing. Petr Hudec: Chemie v Neratovicích, 11. 10. 2010, na http://www.vscht.cz/document.php?docId=5772)

 

Ivan Grisa