<.. Ivan Grisa - vodojem sklárny, Duchcov
   

Z bývalé sklárny na ploché sklo, která do počátku 90. let 20. století fungovala jižně od zdejšího nádraží, se mnoho původních staveb nedochovalo. Vodárenská věž zřejmě z počátku 20. století je pozoruhodná především železobetonovou konstrukcí trnože.


Ivan Grisa