<..  Ivan Grisa - Bílina: pivovar a skladiště
   

Fotografie 01 – 07 jsou z pivovaru.

Skladiště (foto 08 - 13) stojí u někdejšího starého bílinského nádraží (ulice Důlní), které postavila společnost Pražsko – duchcovské dráhy. Pro veřejnou dopravu sloužilo do roku 1967, kdy byla otevřena přeložka trati Oldřichov u Duchcova – Most, poté do 90. let 20. století fungovalo jako vlečkové kolejiště pro obsluhu dolu Maxim Gorkij. Dnes kolejiště prakticky zaniklo včetně koleje, která vedla ke skladišti a jejíž vedení v oblouku způsobilo prohnutý tvar východní stěny skladiště.

Samotné skladiště sloužilo od 30. let 20. století k uchovávání obilí, fungovalo do 90. let 20. století. Poté bylo opuštěno a zbaveno cihlové přístavby směrem k Důlní ulici (nevím, zda řízeně, nebo samovolnou aktivitou okolních obyvatel). Obnažil se tak železobetonový skelet původní stavby, který slibuje, že díky své kvalitě vydrží ještě nějaké to století.

Skladiště stojí na parcele číslo 2245 v katastrálním území Bílina, která je v majetku ČR, správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Samo má čp. 188 a je majetkem Bc. Jaroslava Vacka, Jankovcova 2319, 415 01 Teplice.

 

Ivan Grisa