<.. 5. 9. 2015 - vernisáž výstavy Tovární komíny s vodojemy - součastnost a budoucnost, pivovar Lobeč

Parostrojní pivovar v Lobči hostí výstavu s názvem Tovární komíny s vodojemy – současnost a budoucnost. Vernisáž se uskutečnila 5. září.

Výstava se věnuje fenoménu továrních komínů s vodojemy. Z původních více než 60 těchto komínů na našem území se jich dochovalo pouhých 21. Většina z nich již ztratila svou původní funkci a na nás je, jak s tímto cenným industriálním bohatstvím dále naložíme.

Výstava je součástí projektu Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny industriálních památek na území České republiky v programu NAKI Ministerstva kultury.

Pořadateli výstavy jsou Fakulta stavební ČVUT v Praze  a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Na výstavě spolupracují také fabriky.cz, Společenstvo vodárenských věží a Svaz českých komínářů.

 

Výstava bude k vidění až do 8. listopadu tohoto roku.

 

Fotografie z vernisáže:

 

2015 © ČVUT v Praze, VÚV T.G.M., v.v.i.

fabriky.cz