<..   fotosoutěž "Mezi nebem a zemí"

Nahoře je nebe, dole země. A mezi tím je svět. A tento svět vyplňují tovární komíny. Zaměřme na ně své objektivy...

 

Organizátor

Organizátorem fotosoutěže jsou fabriky.cz.

Partnery jsou Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT a Černokostelecký pivovarský archív a muzeum, o.p.s.

 

Téma fotosoutěže: Mezi nebem a zemí

Fotografujte tovární komíny, ty fenomenální symboly doby, které vyfrkovaly, nebo stále vyfrkují hutný dým v nebesa. Ztvárněte jejich dominanci v krajině, jejich funkční, ale i umělecký význam, jejich výraz v různé roční době, vztah fabriky a komínu, dojmy, nálady, pocity. Dokumentárnímu, uměleckému, či reportážnímu vyjádření se meze nekladou.

 

Účastníci fotosoutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která odešle své soutěžní fotografie na uvedený kontakt do uzávěrky soutěže a splní její požadavky. Ze soutěže jsou vyloučeni členové hodnotící komise a jejich rodinní příslušníci.

Účastník fotosoutěže prohlašuje, že fotografii pořídil osobně, že má právo poskytnout třetím osobám právo nevýhradního užití snímku, a že případné osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním.

 

Zasílání soutěžních fotografií

Posílejte fotografie výhradně v digitální podobě (i skeny z filmu) ve formátu JPEG, nebo TIFF, a to v minimálním rozlišení 1200 x 1200 px (delší strana min. 1200 px), maximální velikost 1,4 MB. Je přípustný rámeček, nejsou dovoleny jakékoliv vložené texty do plochy fotografie a vodoznaky.

Každý soutěžící může poslat max. 3 fotografie, které se budou jmenovat dle jména autora (např. jan_schornstein_01.jpg). Fotografie zasílejte na e-mail fabriky[at]fabriky.cz. E-mail budou doprovázet následující textové údaje:

- jméno autora fotografie (*rok narození)

- korespondenční adresa (bude použita pro zaslání případné výhry)

- emailová adresa (pokud se liší od té, ze které byly zaslány fotografie)

- místo pořízení fotografie

- názvy jednotlivých fotografií

Do soutěže budou zařazeny jen fotografie s kompletně vyplněnými daty výše uvedenými. Hodnotitelská komise může ze soutěže vyřadit fotografie, které neodpovídají zadanému tématu, nebo mají neetický, či protizákonný obsah. Fotografie domovních komínů budou automaticky vyloučeny.

Účastník fotosoutěže souhlasí s trvalým nevýhradním použitím zaslaných fotografií pro potřeby fabriky.cz (tj. především zveřejnění soutěžních fotografií). Při použití snímku bude vždy řádně uvedeno jméno autora.

 

Hodnotitelská komise

Fotografie budou posuzovat následující osoby:

Martin Vonka (fabriky.cz, fotograf)

Agnes Houdková (fabriky.cz, fotograf)

Jan Bořík (fabriky.cz, fotograf)

Tomáš Droppa (fabriky.cz, fotograf)

Michal Hovorka (fabriky.cz, fotograf)

Benjamin Fragner (VCPD FA, historik architektury)

Pavel Zubek (IndustrieKultur Fotografie, fotograf)

Milan Starec (Černokostelecký pivovarský archív a muzeum, o.p.s., pivovarský historik a majitel pivováru)

Přemysl Vacek (ideolog Svazu českých komínářů, renesanční hudebník)

Kateřina Čížková (chramy.cz, fotograf, religionista a teolog)

 

Vyhodnocení soutěžních fotografií

Uzávěrka soutěže je 1. 11. 2011.

Každá fotografie bude obodována ve škále 0 až 5 bodů (0 - nejmenší, 5 - nejvyšší hodnocení). Z hodnocení jednotlivých členů komise bude spočten průměr a z těchto výsledků se vytvoří celkové pořadí.

2. 11. 2011 budou soutěžní fotografie zveřejněny jednak na webu fabriky.cz a jednak na facebooku skupiny fabriky.cz. Fotografie, která získá do 10. 11. do 12 hodin nejvíckrát "to se mi líbí" obdrží titul "fotografie, co se nejvíc líbí na facebooku" (této výhře nepřísluší žádná cena).

 

Vyhlášení výsledků, ceny

Tři nejlepší fotografie budou vyhlášeny na konferenci Jak jsem potkal fabriku: Mezi nebem a zemí konané 11. 11. 2011 v Kostelci nad Černými lesy.

Vzápětí budou vítězné fotografie zveřejněny na webu fabriky.cz.

 

Ceny, které věnovali partneři soutěže, jsou následující:

1. místo: jedinečná série třech (nejen pivovarských) publikací  - 1) Froněk, Jákl, Starec: PIVO&CUKR, 2) Jákl, Starec: PIVOVARY POTÉ, konverze a rekonstrukce, 3) Pejša, Starec: Historické pivovary Kolínska

2.-3. místo: publikace Froněk, Jákl, Starec: PIVO&CUKR

Pro vítěze bude zajištěn bezplatný vstup na konferenci.

Ceny budou vítězům předány buď na konferenci, nebo budou zaslány poštou. Ceny se nezasílají do zahraničí.

 

 

V případě potřeby kontaktujte organizátora na e-mailu fabriky[at]fabriky.cz.

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit bez udání důvodu, či změnit její pravidla. Na výhru není právní nárok.

 

Těšíme se na Vaše fotografie

 

fabriky.cz

 

 

2011 © fabriky.cz