<..   fotosoutěž
k.e.n při prekognozkaci vápenky

Připravili jsme pro Vás fotosoutěž „Lidé a fabriky“.

Tématem soutěže není jen opuštěná, nebo funkční fabrika, ale klade se důraz na zdokumentování vztahu lidí (třeba i Vás) k dané fabrice. Nebo i vztah fabriky k člověku. Je to na Vás. Vyjádřete fotografickou cestou lidi, jejich pocity, lásku, vztahy, fyzické bytí, nebo dojmy v industriálním prostředí!

 

Pravidla fabrikyfotosoutěže

Organizátor

Organizátorem fotosoutěže jsou fabriky.cz. Partnerem je Výzkumné centrum průmyslového dědictví (VCPD).

 

Téma fotosoutěže

„Lidé a fabriky“

 

Účastníci fotosoutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která odešle své soutěžní fotografie na uvedený kontakt do uzávěrky soutěže a splní její požadavky. Ze soutěže jsou vyloučeni členové hodnotící komise a jejich rodinní příslušníci.

Účastník fotosoutěže "Lidé a fabriky" prohlašuje, že fotografii pořídil osobně, že má právo poskytnout třetím osobám právo nevýhradního užití snímku, a že osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním.

 

Parametry soutěžní fotografie

Posílejte fotografie výhradně v digitální podobě (i skeny z filmu) ve formátu JPEG, nebo TIFF a v minimálním rozlišení 1200 x 1200 px (delší strana min. 1200 px), maximální velikost 1 400 kB.

Je přípustný rámeček, nejsou dovoleny jakékoliv vložené texty do plochy fotografie a vodoznaky.

 

Zasílání soutěžních fotografií

Každý soutěžící může poslat max. 3 fotografie, které se budou jmenovat dle jména autora (např. jan_schornstein_01.jpg). Fotografie zasílejte na e-mail fabriky[at]fabriky.cz. Je možné zaslat vše v jednom e-mailu, nebo co e-mail, to jedna fotografie. E-mail budou doprovázet následující textové údaje:

- jméno (*rok narození)

- korespondenční adresa (bude použita pro zaslání případné výhry)

- e-mailová adresa

- adresa případného webu autora

- názvy jednotlivých fotografií

Soutěžící snímky by se měly lišit námětem. Do soutěže budou zařazeny jen fotky s kompletně vyplněnými daty výše uvedenými. Hodnotitelská komise může ze soutěže vyřadit fotografie, které neodpovídají zadanému tématu, nebo mají neetický, či protizákonný obsah.

 

Vyhodnocení soutěžních fotografií

Uzávěrka soutěže je v pátek 24. 4. 2009.

Hodnotitelská komise je tvořena sedmi členy - 6 členů z týmu fabriky.cz + 1 externí člen z VCPD - PhDr. Benjamin Fragner.

Každá fotografie bude obodována ve škále 0 až 5 bodů (0 - nejmenší, 5 - nejvyšší hodnocení). Z hodnocení jednotlivých členů komise bude vytvořen průměr a z těchto výsledků se vytvoří celkové pořadí.

Budou vyhlášeny tři nejlepší fotografie. Soutěžní fotografie budou zveřejněny na webu fabriky.cz do 1. 5. 2009.

 

Vyhlášení výsledků, ceny

Vyhlášení výsledků bude v pátek 8. 5. 2009. Tohoto dne budou na webu fabriky.cz zveřejněny fotografie, které obsadí první tři místa.

Účastník fotosoutěže souhlasí s trvalým nevýhradním použitím zaslaných fotografií pro potřeby fabriky.cz (tj. především zveřejnění soutěžních fotografií). Při použití snímku bude vždy řádně uvedeno jméno autora, případně i adresa jeho webové prezentace.

Ceny jsou následující:

1. místo: Publikace Tvář průmyslové doby - svědectví fotografie - fotografická publikace, která je věnována historickým fotografiím, jejichž námětem byly proměny české krajiny a společnosti v době industrializace českých zemí v letech 1860–1920

2.-3. místo: Publikace Pražský industriál - kniha je sestavena jako alternativní průvodce Prahou a obsahuje 321 hesel, 556 fotografií a 17 map, lokalizujících přesně jednotlivé objekty průmyslového dědictví v Praze

Ceny do soutěže věnovalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví.

Ceny budou vítězům zaslány poštou, lze i předat způsobem dle domluvy. Ceny se nezasílají do zahraničí.

 

 

V případě potřeby nás kontaktujte na e-mailu fabriky[at]fabriky.cz.

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit bez udání důvodu, či změnit její pravidla. Na výhru není právní nárok.

 

Těšíme se na Vaše fotografie

 

fabrikytým & vcpd

 

propagační leták ke stažení zde

 

2005 - 2009 © fabriky.cz