<.. Cihelna Na Krétě, Vysoké Mýto
 
 
Cihelna, Vysoké Mýto 
Současný stav: původní využití
Realizace: od 1897 
Navštíveno: 2015
Zpracováno: 2/2016
 

Počátky cihelny spadají do roku 1897, kdy byla postavena čtrnáctikomorová oválná kruhová pec dle Hoffmannova patentu a byla zahájena ruční výroba cihel. V roce 1930 pak dostala cihelna při přestavbě svoji současnou podobu - nad pecí vznikla další dvě patra a objekt dostal charakteristickou zděnou fasádu. Od této doby se cihlářské zboží vyrábělo strojně.

Od roku 1998 vlastní cihelnu stále stejný majitel a pokračuje v tradiční výrobě cihlářského zboží. Tradiční výrobou myslíme především kontinuální výpal v peci. Jinak se pár věcí změnilo - především technologické zpracování suroviny a lisování. Jako palivo se užívá uhlí, ale občas výpal doplňují navíc plynové hořáky.

Proces v cihelně je ve stručnosti následující: těžba hlíny v hliništi - přeprava do blízkosti cihelny - odležení - nakládání a přidání prachového uhlí - doprava do výsypky - hrubé rozmělnění - zdrobňování a homogenizace v kolovém mlýnu - mísení s vodou - míchání a rozmělnění - lisování - výroba cihly - sušení - výpal - expedice.

Sušárny výrobků jsou dvě - venkovní a vnitřní. Ve venkovní trvá sušení dvakrát déle (až 4 týdny), ale výrobek má zase menší trhliny. Vnitřní sušárna je vytápěna spalinami odtahovanými z pece - komín cihelny tak již neslouží svému původnímu účelu.

Konkrétnější informace jsou uvedeny ve fotogalerii.

 

Více informací:

- Vladislava Valchářová (ed.), Industriální topografie / Pardubický kraj, Praha 2012, s. 134–135.

- web cihelny: cihelna.hrabcuk.cz.

 

Fotografie z roku 2015:


2016 (c) fabriky.cz