<.. Přádelna česané příze Ignaz Schmieger, Svatava
 
 
Přádelna česané příze Ignaz Schmieger, Svatava
Současný stav: chátrající, náhradní využití
Realizace: většina budov od 1880 
Navštíveno: 2007, 2010
Zpracováno: 10/2015
 

Počátky přádelny spadají už do první poloviny 19. století. Nynější podoba ale pochází díky požárům až z roku 1880 a let následujících. Továrna je směsicí různých architektonických stylů, a tak je na co se dívat. V areálu najdeme budovy ve stylu klasicismu, antiky, gotiky. V areálu jsou nejen rozsáhlé haly přádelny, ale i civilnější stavby - například lázně a ubytovna pro zaměstnance. U prvně jmenované stavby můžeme obdivovat například antický portikus (doplněný o dvě štukové tabulky nesoucí informaci o roku výstavby a staviteli), u druhé zase sochy vložené do nik fasády.

Výroba byla ukončena v roce 1999, od té doby část areálu chátrá, část má náhradní využití.

Více informací:

- Dita Dvořáková (ed.), Industriální topografie / Karlovarský kraj, Praha 2011, s. 116–117.

- Die Gross-Industrie Österreichs, Wien 1898, s. 91–93.

 

Fotografie z let 2007 a 2010:


2015 (c) fabriky.cz