<.. Společenský pivovar pražských sládků - Pivovar Braník, Praha 
 
 
Společenský pivovar pražských sládků, Praha 
Současný stav: kulturní památka, čeká na nové využití
Realizace: 1899-1900 
Navštíveno: 2005 až 2014
Zpracováno: 03/2015
 

"Bylo obav, když na svěžím údolí Vltavském, na brčálových lužinách Branických, počali stavěti nový pivovar ! Zcela pochopitelně představovali jsme si již předem komplex budov po kasárnicku vystavěných, neboť naše průmyslové podniky nehledí obyčejně příliš na úpravu zevní, nerespektují krasocit obecenstva." Zakladatelé Společenského pivovaru pražských sládků se ale přičinili a nechali postavit významné dílo, kterému se povedlo dát "vzezření roztomilého městečka" a budovy začaly připomínat spíše "pyšný letohrad, než budovu tovární".

Však dodnes můžeme posoudit sami, velice líbivý pohled na pivovar s komínem, který panoramatu vévodí, se naskýtá za jízdy autem po Barrandovském mostě směrem ze Smíchova na Prahu 4.

Pivovar v neorenesančním stylu byl postaven v letech 1899–1900 dle návrhů architekta Jana Heraina stavitelskou firmou Václava Nekvasila. Budovy jsou architektonicky nadmíru propracovány, dojem umocňuje skvostně vyvedený znak pivovaru se sv. Václavem na fasádě sladovny, který vytvořil Mikoláš Aleš.

Za pozornost stojí i nadmíru zdobný komín. Dřík o výšce 40,7 metru zrealizovala firma Ant. Dvořák a K. Fischer v roce 1899 za 3 400 zlatých (se ziskem 956 zlatých). V témže roce stejná firma vybudovala ještě další podobné komíny, byť méně okázalé, a to pro pivovary v Bohušovicích nad Ohří, Hradci Králové a Přerově. Komín má celkovou výšku 49 metrů a světlost v koruně 1,7 metru, kruhový dřík stojí na mohutném podstavci o čtvercové základně o hraně 4,7 metru. Ten je vyzděn z velice kvalitních a dobře vypálených cihel a je zaklopen římsou z kamenných kvádrů. Červený dřík komína je ozdoben sytým ornamentem v kombinaci černá a žlutá a po výšce je přerušen několika pásy ze žlutých a černých radiálek. Dřík zakončuje zdobná hlavice, doplněná o barevné ornamenty a zubořezem vyzděným ze speciálních tvarovek. Kombinace červeného zdiva a žlutých ornamentů je naprosto v souladu s celkovým pojetím fasád pivovaru, a zdobný komín je tak plnohodnotnou součástí velkoryse pojatého pivovarského areálu a perfektně se jako velice dominantní část podílí na konečném výrazu stavby. Komín sloužil kotelně se třemi kotli Tischbein, ty dodávaly páru mimo jiné parnímu stroji o výkonu 150 HP.

 

 

2011

 

Výroba piva v pivovaru byla začátkem roku 2007 ukončena a přesunuta do pivovaru Staropramen na Smíchově. Areál od této doby čeká stále na nové využití. Budovy jsou nemovitou kulturní památkou.

 

Více informací:

- Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (eds.), Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy, Praha 2005, s. 223

- Fond Ing. V. Fischer a spol. 1920–1955 (SOkA Praha-západ, pobočka Dobřichovice)

- Společenský pivovar pražských sládků v Braníku u Prahy, Český svět II, 20. 10. 1905, č. 1

 

Fotografie z let 2005 - 2014:

 

2015 (c) fabriky.cz