<.. Cihelna Tuchořice  

Tuchořice
50°17'34.256"N, 13°38'42.346"E
Současný stav: zbořeno 2013
Realizace: 1895 
Navštíveno: 2008 - 2013
Zpracováno: 11/2013
Zpracovali a navštívili: danny, loche
 

Cihelnu vybudoval v roce 1895 K. Blažek. Ve dvou kruhových pecích se pálilo vápno a cihly všeho druhu - tašky, dlažební desky a drenážní trubky. Dle staré ortofoto mapy se jednalo o jednu z největších cihelen v celém regionu.

Výroba zanikla v devadesátých letech 20. století. Posledním majitelem je podnikatel z Žatce, který na okolních pozemcích vybudoval fotovoltaickou elektrárnu. Komíny byly zdemolovány 12. srpna 2013. Potlesk přihlížejících, který následoval po odstřelu, se stává neuctivým zakončením průmyslové historie místa.

 

Zdroj informací:

- web obce: www.tuchorice.cz

 

Fotografie z let 2008 - 2013:


2013 © fabriky.cz