<.. Ginzkeyho továrna na koberce - Vratislavice

dobová pohlednice (cca 1920); archiv: fabriky.cz

Liberec - Vratislavice, ulice Tanvaldská
50°44'32.863"N,15°5'15.93"E
Současný stav: část bez využití, jinak sklady, logistika
Realizace: od 1872
Navštíveno: několikrát během let 2007-2011
Zpracováno: leden 2012
Zpracovali a navštívili: danny, loche

 

Od poloviny 19. století počal Ignaz Gizkey rozvíjet ve Vratislavicích výrobu koberců a dotáhl to na jednu z největších fabrik v Rakousku-Uhersku a koberce se vyvážely do celého světa. Areál se během 19. a 20. století různě rozvíjel a rozšiřoval. Ale to nejkrásnější na továrně je v původním stavu dochovaná zauhlovací věž a kotelna s komínem. Tyto dvě dominanty byly postaveny v letech 1916-1919, architektem byl vídeňský profesor Leopold Bauer. Věž obsahovala i vodojem, který byl  umístěn nad uhelným zásobníkem v horní části věže a úplně nahoře byla vyhlídková terasa. Ta je tam i dnes, jen je obsazena telekomunikační technikou a není veřejně přístupná. Pro vertikální dopravu uhlí sloužil výtah a pro lidi je zde instalováno nádherné litinové vřetenové schodiště.

Věž je s kotelnou spojena elegantním nadzemním mostkem, který se klene dvěma oblouky nad obecní cestou. Kotelna je vlastně parní elektrárnou, která zásobovala areál elektrickou energií. Za pozornost stojí 74 metrů vysoký tovární komín, který byl postaven stavební firmou Erhart & Ehmann z Plzně a dochoval se jako jediný komín z areálu. Zpravidla jsou tovární komíny solitérní, zde je ale komín součástí hmoty kotelny a ze severní strany je proveden průnik dříku střechou. Zde pak začíná jedinečné prolamování dříku zakončené římsou. Stejným způsobem je řešena i hlavice komína.

Kotelna a zauhlovací věž nejsou již využívány, část areálu slouží logistickým účelům. Budoucnost budov je zatím nejistá.

Za umožnění prohlídky a možnosti výstupu na komín děkujeme vedení firmy.

 

 

       

nákresy z časopisu Der Architekt XXII, 1919

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

 

Zdroj informací:

- Registr VCPD FA ČVUT (http://registr.cvut.cz), V000093 - Ignaz Ginzkey a Co., výroba koberců, poslední aktualizace: 3. 12. 2011

- Lukáš Beran – Vladislava Valchářová, Industriál Libereckého kraje. Technické stavby a průmyslová architektura. Praha 2007, ISBN 978-80-01-03798-0

- kolektiv autorů: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - IV. díl, Libri, Praha 2004

 

Fotografie z let 2007 - 2011:

 

2012 © fabriky.cz