<.. Přádelna a tkalcovna bavlny - Semily-Řeky
   

dobová pohlednice

Semily-Řeky, ulice Bavlnářská
50°36'42.88"N, 15°19'19.88"E
Současný stav: bez původního provozu, sporadicky využíváno
Realizace: v různých etapách od 1861
Navštíveno: duben 2009 a květen 2011
Zpracováno: březen 2012
Zpracovali a navštívili: danny, loche
 

V šedesátých letech 19. století vznikla mezi ramenem řeky Jizery a novým náhonem přádelna bavlny a mechanická tkalcovna továrníka Franze Schmitta. Svojí rozlohou a množstvím zaměstnaných lidí (1700) se zařadila mezi největší v kraji. Součást fabriky byla i dělnická kolonie (dochovaná dodnes).

V průběhu 19. a počátku 20. století se fabrika stále rozšiřovala až do dnešní podoby. A co je zajímavé - později stavěné budovy respektovaly architekturu budov původních, takže vznikl na pohled příjemně jednotný areál. Za povšimnutí stojí především třípodlažní budova tkalcovny, která je situována podél náhonu a je dlouhá 190 metrů a o něco mladší etážovka se sprinklerovou věží s hodinami.

Během války se zde usadil zbrojní průmysl, po válce národní podnik Kolora a nyní HYBLER TEXTIL. Nyní je většina budov opuštěna, technologie je pryč. Majitel zatím nabízí prostory k pronájmu. Spolehlivě jen funguje vodní elektrárna na náhonu (ta se holt uživí díky dotovaným výkupním cenám snadno). V minulosti se zde konaly různé kulturní akce, které mimo jiné poukázaly na historii a kouzlo tohoto místa. 

Doufejme, že budovy přežijí a najde se pro ně vhodný nový účel, který se v daném místě uživí.

 

 

       

dobové pohlednice (nedatováno) - vlevo ještě s původním komínem

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

 

Zdroj informací:

- Registr VCPD FA ČVUT (http://registr.cvut.cz), V007318 - Franz Schmitt, přádelna a tkalcovna bavlny, poslední aktualizace: 27. 07. 2011

- Lukáš Beran – Vladislava Valchářová, Industriál Libereckého kraje. Technické stavby a průmyslová architektura. Praha 2007, ISBN 978-80-01-03798-0

 

Fotografie jsou zatím jen bohužel z exteriéru a byly pořízeny v letech 2009 a 2011:


2012 © fabriky.cz