<.. Hydroelektrárna Poděbrady
   

Poděbrady
50°08'19.5''N, 15°07'17.3''E
Současný stav: funkční
Realizace: 1914 - 1923
Navštíveno: 2011
Zpracováno: 07/2012
Zpracovali a navštívili: danny, loche
 

video ze strojovny

krátké video ze strojovny; účelem je ukázat kromě obrazu hlavě zvuky, takže nečekejte žádný videozázrak :)

(3,4 MB)

V roce 1914 se na Labi v Poděbradech začal budovat jez a rok poté elektrárna. Architektem byl místní rodák a později i rektor ČVUT v Praze Antonín Engel. Do realizace zasáhla ale 1. světová válka, takže elektrárna byla finálně dostavěna až v roce 1923, a to mimo jiné za pomoci italských válečných zajatců. Elektrárnu po dokončení provozovala společnost ESSO, která mimo jiné vlastnila známou uhelnou elektrárnu ESSO v Kolíně (s nejvyšším cihelným komínem v ČR) od architekta Jaroslava Fragnera.

Vodní elektrárna se skládá ze dvou výrazných objektů - strojovny a manipulační budovy, kde byly umístěny rozvaděče, transformátor a další zařízení. Manipulační budově dominuje malá kubistická věžička, která sloužila napojení na rozvodnou síť. Celkově kubistických prvků je na stavbě mnoho, některé detaily jsou opravdu velmi nádherné - například dveře na střeše na půdu strojovny, nebo schodiště ve strojovně (viz fotografie).

Vodní elektrárna má čtyři Francisovy turbíny o celkovém výkonu kolem 1 MW - ty dodala místní firma J. Prokop a synové. Dalšími známými dodavateli byli také ČKD (strojní části) a Křižík (elektrická zařízení). 

Vodní elektrárna včetně technologie je dochovaná prakticky v původním stavu a je stále v provozu. Jen některé technologické části jsou postupně nahrazovány novými - např. nová převodovka u jedné z turbín, což (jak je patrno na fotografiích) má bohužel za důsledek změněný vzhled.

Vícero informací je uvedeno u fotografií.

Současným majitelem je společnost Povodí Labe, s. p. a provozovatelem je I. elektrárenská, s. r. o., které také patří díky za umožnění prohlídky a fotodokumentace.

 

Zdroj informací:

- osobní fabrikyprůzkum

- Registr VCPD FA ČVUT (http://registr.cvut.cz), V002920 - Městská jatka, poslední aktualizace: 26. 04. 2011

 

Fotografie z května a srpna 2011:

 

2012 © fabriky.cz