<.. Nákladové nádraží Žižkov
   

Praha-Žižkov, Jana Želivského
50°5'4.407"N, 14°28'24.52"E
Současný stav: částečně využíváno, administrativa + budovy překladišť jsou (zatím) kulturní památkou (od 12/2010), chystá se nová výstavba
Realizace: 1931 - 1936
Navštíveno: 2007 - 2010
Zpracováno: únor 2011
Zpracovali a navštívili: loche, danny
 

Rozloha celého areálu bývalého nákladového nádraží Žižkov je cca 33 hektarů. To nejcennější však zabírá jen malý díl této plochy a je jím soubor budov skládající se z administrativy a dvou budov skladišť (resp. překladišť), které z ní kolmo vybíhají. Budovy tak společně tvoří jeden celek ve tvaru U, který je navíc vzájemně propleten systémem ocelových konstrukcí lávek a výtahů sloužících k přesunu materiálu (zboží).

Z různých stran nás budovy nákladového nádraží osloví jiným způsobem. Ze strany západní nás upoutá masivní administrativní budova, z jižní strany 350 metrů dlouhá strohá fasáda budovy skladiště, no a asi to nejvíc ohromující jsou různé pohledy, při kterých se nám otevře krása ocelových konstrukcí. Vřele doporučujeme vzít své blízké a podlehnout romantické procházce v tomto areálu. Jen pozor při fotografování. Jeden profesionální fotograf zde utopil ve výtahové šachtě svoji fotovýbavu, tak ať se vám nestane něco podobného :)

Do provozu bylo nádraží uvedeno v roce 1936 a v té době patřilo mezi nejmodernější v Evropě. Budovy sloužily nejen k překládce rozličného zboží ze železnice na nákladní automobily, ale bylo i možno krátkodobě komodity skladovat, včetně těch, které potřebovaly chladit. Všechno bylo perfektně racionálně provedeno a zároveň vznikla krásná funkční architektura. Vše bylo snad i dokonalé - vykládka z vlaků, vertikální doprava výtahy, přesun materiálu po ocelových lávkách, skeletová nosná konstrukce, chladírny v suterénu, přesun sypkých hmot šnekovými dopravníky, export materiálu z nakládacích ramp vně budov, atd. atd. Musela to být krása pohledět na plně funkční logistický organismus.

V moderní době kamionové dopravy pomalu začalo nádraží ztrácet svůj význam a provoz byl ukončen v roce 2002. A budoucnost místa? Developerská skupina Žižkov station development, kterou vlastní České dráhy a Sekyra Group, zde chystá převážně residenční výstavbu a v plánu je protažení ulice Olšanské. A funkcionalistické budovy nádraží právě této silnici stojí v cestě.

Administrativní budova se skladišti byla v prosinci 2010 prohlášena kulturní památkou, ale developer se proti rozhodnutí odvolal. V dubnu by rozkladová komise měla rozhodnout. Celou tuto šarádu lze sledovat v řadě médií, hodně se v tomto angažují Zelení Prahy 3, či občanské sdružení Tady není developerovo (na jejich webu je možno i podepsat petici na podporu vyhlášení nákladového nádraží Žižkov za kulturní památku). Jinak doporučujeme si přečíst Rozhodnutí o prohlášení za kulturní památku z prosince 2010, kde lze blíže nahlédnout na názory jednotlivých zúčastněných stran.

Motivace developera vše zbořit je jasná. Maximalizace zisku. I místní zastupitelé (ti u koryta, ne opoziční zastupitelé) podporují demolici. Asi jsou taky vhodně motivováni.

Předpokládaná výstavba na předmětném území bude odpovídat investici řádově desítky miliard korun, zisk developera bude činit miliardy korun - to se nenajde úlitba z tohoto přeplněného koryta zisku na chtění zachovat pro příští generace něco hodnotného o výměře max. deset procent řešeného území?

Držíme nádraží palce, doufejme, že nám tu zůstane jako připomínka staré, dobré průmyslové architektury i pro příští generace.

 

Zdroj informací:
- osobní fabrikyprůzkum

- Registr VCPD FA ČVUT (http://registr.cvut.cz), V000242 - Nákladové nádraží Žižkov, poslední aktualizace: 12. 10. 2010

- Strana zelených - www.praha3.zeleni.cz - sekce Naše témata> Nákladové nádraží

- občanské sdružení Tady není developerovo - www.tadynenideveloperovo.cz


Fotografie z období 07/2008, 07/2009 a 01/2010:

 

2011 © fabriky.cz