<.. Textilní továrna Adler a Nickerl, Podhradí  
Podhradí, okres Cheb
50°15'25.507"N, 12°13'1.867"E
Současný stav: část budov stržena, ostatní chátrají
Realizace: 1890 
Zpracováno: únor 2009
Zpracovali a navštívili: -M-, Bouřka

Zbytky suti v místech někdejší budovy tkalcovny...


kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení Cestou z Aše do Doubravy a k hraničnímu přechodu do Bad Elsteru, pár stovek metrů za vsí Podhradí a jen 1,5 km od státní hranice, lze nalézt pozůstatky bývalé textilní továrny Adler a Nickerl. Téměř 120 let stará fabrika je dnes v neutěšeném stavu. Byla odkoupena vietnamskými obchodníky, kteří v ní údajně měli skladovat své zboží, ale pro ten účel jim zřejmě nevyhovovala budova původní tkalcovny - při návštěvě v září 2008 již byla zdemolována. Jaký je stav objektu dnes lze zatím jen domýšlet a doufat, že se v demolicích nepokračuje.

satelitní snímek © GEODIS Brno - kliknutím se dostanete na větší rozlišení Textilní továrna zde, na místě bývalého mlýna, byla založena v roce 1890 a šlo o celkem rozsáhlý areál. Až do konce druhé světové války zde běžela výroba nepřetržitě pod hlavičkou Adler a Nickerl, v roce 1945 došlo k vyvlastnění a znárodnění a podnik později zapadl pod jednotný název Textilana, konkrétně zde to byl závod 6 Ohara Aš, provoz 2. V průběhu let zde pak začala fungovat barevna a úpravna pro celý závod Ohara. Porevoluční osud textilky je podobný jako u mnoha jiných - neschopnost čelit sílící konkurenci přivádí tehdy vzniknuvší akciovou společnost do čím dál větších problémů a výroba je v roce 1992 zastavena.

historické fotoSamostatnou kapitolou fabriky je komín, jehož stavitel podle všech znaků zřejmě stojí i za nádherným komínem nedaleké textilky Geipel a Jäger v Aši. Komín v Podhradí je oktagonálního půřezu a vyveden je honosně, za zmínku stojí např. jeho masivní podstavec, který je do výšky cca 1,5m tvořen pískovcovými bloky a zakončen mohutnou převislou římsou. Provedení stavby bylo velmi kvalitní, neboť komín je i přes značné stáří v dobrém stavu. Jeho výška je 36m.

Přiložený plán pochází z projektu výstavby čistárny odpadních vod a dokumentuje mimo jiné rozložení jednotlivých provozů v areálu fabriky. Jen pro zajímavost - stavba byla plánována na roky 1961-1963 a postavena měla být čerpací stanice a vodovod, čístící stanice, kanalizace a tepelný kanál. Plánovaný rozpočet byl 1 675 000 Kčs. Do jaké míry byl plán uskutečněn však nevíme...

Zdroje:
- osobní průzkum
- informační portál Karlovarského kraje

Fotografie ze září 2008:

Pokud víte o výše zmíněné přádelně více,  napište nám. Rádi informace rozšíříme!

2009 © fabriky.cz