<.. Esslerova přádelna, Brno-Obřany
   
Brno-Obřany, ulice Fryčajova
49°13'40.99"N, 16°38'57.785"E

ortofotomapa lokality - (c) GEODIS BRNO s.r.o

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

Současný stav: nefunkční, chátrající
Realizace: etážovka - 1912
Zpracováno: leden 2009
Zpracovali a navštívili: danny

 

Přádelna je situována hned vedle Obřanského mostu, který vede před řeku Svitavu. Při cestě po mostu se tak dostanete do bezprostřední blízkosti toho nejkrásnějšího, čím přádelna disponuje. A tím je čtyřpodlažní etážovka z roku 1912 s výraznými průmyslovými okny v kovových rámech. Dle informací z brněnského NPÚ se jedná o jeden z nejstarších železobetonových skeletů v ČR. Zbytek fabriky tvoří nevýrazné přízemní haly. Vše je situováno na ostrůvku, který je ohraničen Svitavou a umělým kanálem, jehož voda poháněla podnikovou vodní elektrárnu.

V největší době své slávy zaměstnávala továrna až 600 dělníků a patřila k významným fabrikám regionu. Po válce byla v roce 1948 Esslerova přádelna znárodněna a působila pod názvem Národní podnik Moravskoslezské vlnařské závody. Výroba skončila v roce 1992.

Dnes fabriku vlastní František Franc z Těšan, jaké jsou jeho budoucí záměry se nám zatím nepodařilo zjistit. Jediné, co víme, že dále provozuje v areálu původní vodní elektrárnu o výkonu 115 kW. Díky energetickému zákonu a garantovaným výkupním cenám z obnovitelných zdrojů energie je naštěstí výhodné tyto zdroje provozovat, takže to v areálu aspoň trochu ještě "žije".

 

 

dobová pohlednice (převzato z Registru VCPD)    

dobová pohlednice - rok 1915 (převzato z NPÚ)

dobová fotografie (převzato z Registru VCPD)

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

 

Zdroj:

- osobní průzkum

- informace NPÚ - Pavel Wewiora

- kolektiv autorů: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - I. díl, Libri, Praha 2001

- Registr VCPD ČVUT (http://registr.cvut.cz), V005823 - Přádelna Essler a vodní elektrárna, poslední aktualizace: 28. 7. 2008

Zde jsou fotografie z června 2008 - vše fotografováno z ulice, takže samé fasády, fasády a zase fasády (ale krásné!):


Pokud víte o výše zmíněné přádelně více,  napište nám. Rádi informace rozšíříme!

2009 © fabriky.cz