<.. Měšťanský Pivovar a sladovna, Vysoké Mýto
   
Vysoké Mýto, ulice Pivovarská
49°57'11.038"N, 16°9'2.59"E 
Současný stav: část v demolici, na pozemku výstavba nových staveb, hvozd bude mít nové využití
Realizace: 1898- 1900
Zpracováno: duben 2009, aktualizace 12/2010
Zpracovali a navštívili: danny, loche

dobová pohlednice pivovaru

ortofotomapa lokality - (c) GEODIS BRNO s.r.o

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

Úplně původní měšťanský pivovar stál na rohu náměstí, ale ten nebyl modernizovaný a vařilo se v něm "postaru". Proto se měšťané rozhodli postavit nový průmyslový pivovar a od roku 1901 rozjeli produkci piva ve velkém. Bohužel se tu pivo ale vařilo jen 50 let. V roce 1951 byl pivovar zrušen a areál byl využíván k různým účelům, např. ke sladování.

Stavebně je pivovar řešen jako dvě samostatné výrobní budovy. V jedné budově byla soustředěna výroba sladu, rozpoznávacím znakem je dvoulískový stojatý hvozd korunovaný komínem. K němu přiléhaly sladové a ječmenné půdy, pod nimi byla v prvním podlaží humna, kde ječmen klíčil. Na ně kolmo navazovalo křídlo s varnou a kotelnou (solitérní komín byl zbořen již někdy před rokem 1970).

Druhou samostatnou budovou byly budovy chladného hospodářství. Zde se mladina chladila, probíhalo zde hlavní kvašení na spilce a byly zde ležácké sklepy.

Dnes je areál zpustlý, zarostlý zelení, budovy chátrají a jsou opuštěné. Pivovar má ale svého nového majitele (Bytový Komplex Nový Pivovar s.r.o.) a ten tu počíná postupně realizovat svůj developerský záměr. Jelikož byl v roce 2008 zamítnut návrh na prohlášení za kulturní památku, tak investorovi nestojí v cestě žádná omezení. Dle současných informací se vše zboří, zůstane jenom část sladovny a hvozd s komínem - viz vizualizace.

Kromě bytů zde vzniknou i komerční prostory, na střeše hvozdu by měla být vyhlídková terasa. 1. etapa výstavby již začala - první dům by měl být dostavěn v prosinci 2009. 

12/2010 - většina budov je zbořena, stojí budova sladovny a hvozd - viz fotografie od pana Jedličky.

 

vizualizace budoucího záměru - (c) Bytový komplex Nový Pivovar

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

 

Zdroj:

- osobní průzkum

- Registr VCPD ČVUT (http://registr.cvut.cz), V003489 - Měšťanský pivovar a sladovna ve Vysokém Mýtě, poslední aktualizace: 23. 2. 2009

- www.pivovary.info

- www.bytyvysokemyto.cz - stránky projektu Bytový komplex Nový Pivovar

Zde jsou fotografie z června 2008:

 

Pokud víte o výše zmíněném pivovaru více,  napište nám. Rádi informace rozšíříme!

2009 © fabriky.cz