<.. Těžba cínu - Důl Sauersack - Rolava
   
 

 

ortofotomapa lokality - (c) GEODIS BRNO s.r.o

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

fabrika dříve a dnes - převzato z www.zanikleobce.cz

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

Rolava (zaniklá obec)
50°23'53.218"N, 12°37'51.003"E
Současný stav: opuštěná a chátrající
Realizace: současné budovy z 1940-45
Zpracováno: listopad 2009
Zpracovali a navštívili: loche, danny

 

V této lokalitě se těžila ruda již od 16. století, ale největší rozmach těžby začal až během 2. světové války, kdy byl Němci vybudován těžební závod s dodnes dochovanou nejdominantnější částí závodu - úpravnou rudy. Po odsunu Němců zanikla obec Rolava a s ní i těžba v tomto místě. Dodnes lze najít zbytky cínové rudy v násypkách.

Již jen dobové fotografie napovídají, že toto místo vypadalo úplně jinak. Fabrika byla na palouku, většina budov měla decentní dřevěnou fasádu. Dnes zde najdete zpravidla jen surový železobeton, a to vše prorostlé lesem.

Nyní jsou zbytky opuštěných objektů volně přístupné. Budovy bývají hojně navštěvovány, někdo nezanechá žádnou stopu, někdo větší, třeba v podobě skvrn po paintballových kuličkách.

 

 

    

dobové obrázky - převzato www.geology.cz

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

 

Zdroje informací:

- osobní průzkum

- Registr VCPD ČVUT (http://registr.cvut.cz), V010000 - Důl Sauersack, poslední aktualizace: 25. 5. 2009

- www.zanikleobce.cz

- www.geology.cz

Fotografie jsou z května 2009:

2009 © fabriky.cz