<.. Přádelna bavlny bří Grohmannů,  Bystřany
   
Bystřany, ulice Tovární
50°37'33.899"N, 13°51'46.385"E 
Současný stav: část areálu v demolici, hlavní výrobní budovy bez využití
Realizace: od 1866, hlavní budova přádelny 1907
Zpracováno: květen 2009
Zpracovali a navštívili: danny, loche
 

 

ortofotomapa lokality - (c) google.cz

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

Historie průmyslového areálu vedle železniční tratě v Bystřanech se datuje od roku 1866. Ale až v roce 1907 byla postavena jedna z nejhezčích budov textilního průmyslu u nás – secesní čtyřpodlažní etážovka se zdobnou, červenobílou fasádou a dvěma věžemi.

V roce 1910 přibyla přízemní hala s kotelnou a komínem, který má nadstandardně zdobený a omítnutý podstavec. Komín s kruhovým dříkem a mozaikou má dnes ubouránu hlavici, jeho současná výška je 47 metrů.

Po druhé světové válce obývala budovy společnost ETZ (Elektrotechnické závody Teplice), její stopy nalezneme nejen v interiéru etážovky, ale i na fasádách v podobě loga firmy.

Etážovka je tvořena ocelovým skeletem, který poskytoval dostatek volného a flexibilního prostoru pro strojní zařízení přádelny. V třech rozích budovy jsou umístěny schodišťové prostory, dva z nich jsou situovány pod věžemi. Jedna věž je s vodojemem, který sloužil požárnímu systému (tzv. sprinklerům), druhá, tzv. prašná, byla určena k odvětrávání znečištěného vzduchu od prašného provozu.

K dnešnímu dni je zbouráno mnoho původních budov včetně mnoha komínů, zbývající budovy jsou  zpravidla opuštěny. Zdobené fasády secesní perly silně chátrají. Naleje do nich majitel peníze a zachrání tak český průmyslový skvost?

 

dobové obrázky - převzato z Registru VCPD (vlevo 1910, zbytek nedatován)

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

 

Zdroj:

- osobní průzkum

- Registr VCPD ČVUT (http://registr.cvut.cz), V009228 - Bratři Grohmannové, přádelna bavlny a barevna, poslední aktualizace: 23. 04. 2009

 

Zde jsou fotografie z dubna 2009:

 

Pokud víte o výše zmíněné přádelně více,  napište nám. Rádi informace rozšíříme!

2009 © fabriky.cz