<.. Smaltovna Plzeň-Újezd  
Plzeň-Újezd (ulice U Smaltovny), okres Plzeň město
49°45'45.158"N, 13°26'29.951"E
Současný stav: částečné využití, přesto chátrá
Realizace: počátek 20. století


Satelitní snímek lokality - (c) GEODIS BRNO s.r.o

Na severovýchodním okraji Plzně v městské části Újezd lze nalézt zajímavý objekt. Za posledními rodinnými domy, na rozhraní mezi městem a zvlněnými poli, je i poměrně zdálky možno spatřit náznaky střech a vztyčený komín světlecihlové barvy. Nachází se zde krásná ukázka vesnického industriálu nepříliš zasaženého bouřlivými změnami v průběhu uplynulých sta let.

Původní smaltovnu zde založili bratři Drechslerovi patrně v prvním nebo druhém desetiletí dvacátého století. Po
dle výpovědí pamětníků stála již nějakou dobu před rokem 1927, přesný rok však zatím není autorům znám. Rod Drechslerů objekt nikdy neprodal, přestože všichni jeho žijící členové jsou desítky let (vzhledem k jejich židovskému původu zřejmě od 2. světové války) trvale usazeni v zahraničí. Výroba ve smaltovně byla v období kolem války postupně utlumována; v roce 1948 zde došlo k požáru, poté již nebyla nikdy obnovena.

Několik let byl objekt zcela bez využití, než jej začalo (patrně v 50. letech) využívat blízké JZD Červený Hrádek. V šedesátých a sedmdesátých letech byly místní prostory "jezeďáky" údajně využívány nejvíce, několik vraků zemědělských strojů poházených kolem tomu i nasvědčuje. Současné využití ze strany JZD je sice již minimální, i tak je to ale jistě lepší, než zcela opuštěný areál.

Samostatnou kapitolkou je místní komín. Byl postaven až o několik let později po zahájení provozu, zřejmě po zjištění, že původní dva menší komíny (viz galerie) nestíhají tempo výroby. Čtyřhranný podstavec s mírně zdobenou římsou přechází do kruhového dříku; původní ozdobná hlava byla možná ubourána, možná zde ale nebyla vůbec, komín ukončují jen dvě jednoduché římsy. Celková výška činí 23m. Kramle pro výstup nebyly zvenku použity, vevnitř jsou již v krajně neuspokojivém stavu a vrchol komína dnes začíná být poměrně nestabilní.

Blízká demolice objektu snad zatím nehrozí, i tak jej ale stojí za to navštívit. Jeho atmosféra vyvolává ve vnímavém návštěvníkovi touhu zastavit se na chvilku a představit si místní ruch třeba před devadesáti lety...


(galerie je stavěna pro režim celé obrazovky - klávesa F11)


Pokud víte o výše zmíněném objektu více,  napište nám. Rádi informace rozšíříme!

© 2008 PlzDi