<.. Cihelna Malechov  
Malechov, část obce Dolany, okres Klatovy
49°27'18.503"N, 13°14'57.915"E
Současný stav: využíváno ke zcela jiným účelům
Realizace: pravděpodobně konec 19. století (první nalezená zmínka je z r. 1907)
Zpracováno: září 2008
Zpracovali a navštívili: bouřka,-M-

Pozůstatky cihelny se nachází v místech, kde se kopce jižního plzeňska začínají vypínat výše než 700 metrů nad mořem a krajina tak při cestě od severu začíná pomalu zvěstovat masiv Šumavy, nacházející se už jen o několik desítek kilometrů dále. Z nenápadného lesa západně od obce Malechov vystupuje cihlový komín, jasný znak, že zde kdysi existovala fabrika.

Místní cihelna původně patřila rodu Černínů z Chudenic, stejně jako celý Malechovský dvůr. O jejích počátcích a meziválečné době nelze dohledat mnoho informací, jediná nalezená zmínka je z roku 1907, kdy se majitel hrabě Černín údajně poprvé dopravoval do své cihelny automobilem. Místní usedlíci dodávají, že za první světové války se na výrobě cihel podíleli velkou měrou ruští váleční zajatci. Vývoj po druhé světové válce je pro fabriku poměrně typický - přichází brzké znárodnění; výroba se zde ale udržela ještě celkem dlouho, do roku 1972.

V současnosti jsou zbylé objekty v majetku zemědělského družstva Dolany, které je využívá ku své potřebě. Lze předpokládat, že objektů zasluhujících pozornost zde bylo dříve více, (což naznačuje mj. i jedna z posledních fotografií galerie), z těch původních ale stojí již jen dlouhá zděná budova, o jejímž původním účelu se můžeme pouze dohadovat. Jistotou zůstává, že cihelna měla dříve komíny dva (zhruba stejné velikosti), dnes zde osamoceně zůstává jen jeden svědek více než stoleté historie; druhý padl pravděpodobně ještě za dob komunismu, při "převýchově" fabriky na objekty JZD.

Zdroje:
- osobní průzkum
- informace starousedlíků
- webové stránky obce Dolany


Fotografie z konce roku 2007 a léta 2008:

Pokud víte o výše zmíněném objektu více,  napište nám. Rádi informace rozšíříme!

2008 © fabriky.cz