<.. Pivovar Domažlice  
Komenského ul., Domažlice
49°26'30.616"N, 12°55'37.136"E
Současný stav: z velké části zdemolováno, probíhá konverze
Realizace: 90. léta 19. století
Zpracováno: květen 2008


Celkový pohled na to, co z pivovaru zbylo do dnešních dnů...

O výrobě piva v Domažlicích existuje první písemná zmínka z roku 1341, i když je zřejmé, že pivo se zde vařilo již dříve, neboť daná listina pouze vykazuje sladovníky (a kováře) z města na předměstí. V 16. století se v písemných zprávách jmenovitě uvádí již pět pivovarů; v době tehdejšího hospodářského rozmachu zde pivovarnictví prosperovalo a výsledný produkt byl vyvážen i do zahraničí.

Sledované objekty byly vystavěny v poslední dekádě 19. století, kdy byl realizován záměr modernizace obecního pivovaru. Tehdejší pražská firma Novák a Jahn dokončila v roce 1892 varnu a o čtyři roky později i sladovnu. Po přelomu století pivovar provází rozmach a s tím spojená další výstavba (sklepy, kotelna atd.); k útlumu dochází až během války, kdy je pivovar dokonce přechodně uzavřen (1.6. - 3.10.1917). V roce 1919 je zapsán jako Obecní pivovar v Domažlicích a výroba se rozbíhá jen pomalu. Roku 1936 se název mění na Pivovar města Domažlic. V poválečných letech jsou v pivovaru prováděny rozsáhlé opravy a modernizace, jež se stávají vůbec nejnákladnější investicí v jeho historii. Po znárodnění je pivovar včleněn do podniku Západočeské pivovary a další částečná obnova přichází až koncem 60. let.

V 80.letech se stává součástí podniku Plzeňské pivovary s.p. Z té doby také pocházel zdejší komín, který se stal jedním z posledních z cihel postavených továrních komínů na území republiky. Stavěn byl ve dnech 20.8. až 2.11.1984. V roce 1994 přechází pivovar pod Plzeňský Prazdroj a.s., sdružující tehdy pivovary Prazdroj, Gambrinus, Karlovy Vary, Domažlice a sladovnu v Plzni (později i pivovar v Chebu). Toho roku bylo vystaveno 157 000 hl piva a hlavním produktem zůstával Purkmistr 12 %, o dva roky později ale společnost pivovar uzavírá a originální značky domažlického piva (Purkmistr, Prior, Radní) zanikají.


Satelitní snímek před demolicí - (c) GEODIS BRNO s.r.o


45m vysoký komín před demolicí

 foto M. Krupička ©10/2003

V roce 2002 se chátrající objekt stává majetkem města a na jaře 2004 je jeho část postupně demolována. V dubnu toho roku je rozebrán i komín, který se tak nestihl "dožít" ani svých dvacátých narozenin. Celkové demoliční práce skončily 28. května a na vzniklém prostranství vyrostl supermarket Kaufland, jemuž musela ustoupit většina budov. Zůstala původní sladovna, u které v současné době začíná konverze na hotelový provoz a počítá se s obnovením výroby piva, ovšem již jen pro skromnou potřebu několika plánovaných restaurací. Letitá pivovarnická tradice zde tedy zůstane alespoň symbolicky zachována.

Foto komínu a informace k textu čerpány z www.pivovary.info

Snímky z počátku května 2008 přibližují objekt těsně před zahájením přestavby:
(galerie je stavěna pro režim celé obrazovky - klávesa F11)


Pokud víte o výše zmíněném objektu více,  napište nám. Rádi informace rozšíříme!

© 2008 fabriky.cz