<..  PAROSTROJNÍ PIVOVAR A SLADOVNA V MILÍNĚ
       
Lokace: Milín (okres Příbram)

GPS: 49°38'0.547"N, 14°2'50.298"E

Stav:

Velmi dobrý. Největší předností je, že ve varně zůstala zachována původní technologie pivovaru. To, že se někde sype omítka a že ve sladovně padá jedno mezipatýrko je detail. Hlavní devizou tohoto objektu zůstává, že je ve správných rukou! A tudíž se dá narozdíl od jiných, podobných objektů, říci, že má před sebou ještě dlouhou budoucnost.

Realizace:

Pivovar v takovém stavu, v jakém ho můžeme spatřit dnes, vznikl  v roce 1873.

Zpracování:

První návštěva v březnu 2007, většina fotek (ty s listím) z května 2008.Kdo občas jede autem nebo busem od jihočeských rybníčků směrem ku Praze, možná si na půli cesty všimne po levé straně nápadné  a zajímavé siluety. Při delším a bedlivějším pohledu člověk rozezná dva komíny, z toho jeden s podivnou konstrukcí s čapím hnízdem na vrcholu. I nás ten pohled kdysi udivil a v březnu roku 2007 (no ano, ještě před vznikem Fabrik) jsme se vydali na menší průzkum. Po vcelku vtipné příhodě s vymetením komína a mrtvým čápem uvnitř jsme se seznámili s majitelem, panem Srbkem, a letos, když bylo vše v plném květnovém rozpuku, jsme přijeli ještě jednou, na pořádnou hloubkovou i výškovou prohlídku.

Manželé Srbkovi jsou posledními v celku dlouhé řadě majitelů, pivovar dostali vrácený po letech užívání místního JZD, nicméně štěstí zůstalo při pivovaru, který v podstatě díky jezeďácké nečinnosti zůstal zachovaný i s původní technologií.

Pár dat a jedno foto z historie pivovaru (z archívu Srbkových):

Majitelé:
1872 – 1898 Kníže Dr. Ferdinand Lobkovic
1898 – 1901  Hernych Florian
1901 – 1912        Hernych Jan a syn
1912 – 1915  Čaloun Václav
1915 – 1949  Čaloun Vladimír
1949 – 1991  prostory v užívání STS, ZZN a JZD
1991 – dosud  Vladimíra Srbková (roz. Čalounová)
   
Sládci:  
1872 – 1876 Srba Jan
1876  Bolehovský Antonín
1876 Kinský Karel
1876 – 1877 Kubr Antonín st.
1883 – 1888 Engelmann Jakub
1888 – 1889 Líbal Antonín
1889 – 1891 Hádek František
1891 – 1896 Schubert Zdeněk
1896 – 1898 Purkrábek Jaroslav
1899 – 1912 Vitáček Bedřich
1912- 1914 Hrdina Eduard St.
1915 – 1919 Kříž Emil
1919 – 1942 Čaloun Vladimír
 
Výstav piva v letech provozu:

O historii pivovaru jsme se od pana Srbka dověděli spoustu věcí:

Pivo se v Milíně vařilo zřejmě od dávných dob vzhledem k jeho poloze na zlaté stezce. Písemná zmínka o pivovarnictví je z roku 1621, kdy bylo Milínu uděleno právo várečné. V protireformačním seznamu poddaných z r. 1631 se uvádí sládek Jan Júza (35 let). Berní rula (1653 – 1656) zaznamenává velikost jedné várky 12 sudů, není uvedeno množství várek za rok. Podle zprávy z roku 1674 brali chmel z Hýskova u Srbska a Tetína .

V seznamu pivovarů se k roku 1710 uvádí roční výstav 380 sudů (950 hl). V Tereziánském katastru (1746 – 1748) 455 sudů (1.137 hl).

Dvůr a pivovar byl převeden 28.6.1873 na akciovou společnost a sladovnu v Milíně. V této době prodělal pivovar rekonstrukci podle datování strojního vybavení. Jako jeden z prvních pivovarů dodává pivo láhvové v originálních láhvích. (zpráva z regionálního tisku z 28. 6. 1873).

Bývalý sládek Václav Čaloun 1902 – 1903, v té době sládek a nájemce pivovaru v Příbrami, pivovar koupil pro svého syna Vladimíra Čalouna, který byl jeho majitelem až do uzavření pivovaru v r. 1942 z důvodu odmítnutí zásobovat německou armádu. V posledních dnech války byla část (tzv. waschhaus) zasažena při náletu a nebyla již opravena. Do znárodnění se zde již jen vyráběly limonády. Po té pivovar patřil státu a jeho prostory byly využívány především jako sklady. Ve sklepích brambory, ve sladovně obilí apod.  Varna sloužila jako čerpací stanice pro techniku STS a místního JZD. Naštěstí nebylo potřeba pro zvýšení kapacity demontovat zařízení. V 80tých letech min. století se zrodil nápad na využití varny pro přípravu teplých nápojů pro krávy s využitím původního pivovarského zařízení. Za tím účelem muselo být z komína varny odstraněno čapí hnízdo, a na sousední komín sladovny byla vybudována ocelová konstrukce pro nové hnízdo tak, aby nové hnízdo bylo ve stejné výšce. Výroba teplých nápojů nepřinesla plánovaný efekt a tak byla po jedné sezoně ukončena.

Je parádní procházet se pivovarem a dotýkat se předmětů pamatujících již tři různá století. Vybavení varny je skvěle zachovalé, litinové konstrukce jakoby byly vyrobeny teprve před pár lety. A ten komín, pánové a dámy, ten je zajímavý! Podobný má jen bývalý Párník u Smolotel!

Vy, kdož budete mít cestu kolem, zkuste se zastavit a podívat se na tu nádheru alespoň zvenku.. ..a když budete mít štěstí jako my, možná se podíváte i dovnitř. A vy, co štěstí mít nebudete, přijměte jako slabou náhražku bez vůní, prachu a pavučin ve vlasech alespoň těch pár našich umouněných fotek...

Pokud víte o výše zmíněném objektu více, o čemž ale docela pochybujeme, napište nám. Rádi informace rozšíříme!

2008 © k.e.n