<.. Vápenka Závratec
   
Třemošnice-Závratec (okres Chrudim)
49°52'34.594"N, 15°34'15.665"E
Současný stav: řadu let nefunkční a chátrající, od 2010 je zde muzeum vápenictví
Realizace: 1880
Zpracováno: srpen 2008, aktualizace 10/2010
Zpracovali a navštívili: danny, loche, koman
 

 

ortofotomapa lokality - (c) GEODIS BRNO s.r.o

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

Závratec se nachází v severní části Železných hor, které jsou velmi bohaté na vápenec, a tak v této oblasti vznikalo mnoho vápenek. V oblasti Prachovic se těží prokazatelně vápenec již od roku 1398, kdy bylo použito vápenné malty při stavbě hradu Lichtenburg (Lichnice).

Největší rozmach nastal až v době průmyslové revoluce, kdy ke konci 19. století stálo v okolí Prachovic spousta kruhových i šachtových vápenek. V Prachovicích byly vápenky dvě, ve Vápenném Podole tři a po jedné vápence bylo v Kostelci u Heřmanova Městce a v Závratci.

Vápenka v Závratci (nenechte se zmást, dle označení obce to spíše vypadá na Třemošnici) vznikla v roce 1880. O dva roky později byla zahájena doprava vápence na nákladní košíkové lanové dráze z Prachovic. Lanovka měla délku 5 km a patřila ve své době k nejdelším v Čechách.

 Stav v roce 1966 - převzato z www.museum.mineral.cz

Vápenku tvoří dvě tělesa šachtových pecí, která jsou spojena ocelovou příhradovou nosnou konstrukcí. Tato neobvyklá konstrukce sloužila k zavážení vápence do pecí.  Zavážecí systém je tvořen ocelovou konstrukcí výtahu a z ní ve výšce cca 13 metrů vybíhají lávky k pecím. Ocelová konstrukce v dnešních dnech je trochu prořídlá - něco odstranili sběrači, něco koroze.

Tento způsob dopravy vsázky je u našich vápenek ojedinělý, k zavážení se obvykle používaly rampy a mostky.

Šachtové pece jsou dvě, každá je dvojitá (celkem tedy 4 peciště = 4 komíny). Severní pec má tvar komolého jehlanu, jižní pec má tvar oválný (jako například Pacoldova vápenka v Chuchli). Vlastní peciště mají cylindrický tvar, do každého ústí na úrovni 1. patra (+3 metry nad terénem) tři roštová topeniště, u paty na terénu jsou vybírací otvory. Dolní partie pecí byly původně obklopeny výrobními budovami (ty jsou dnes zbořeny), zavážecí lávka byla krytá a s podlahou - tyto části také již nejsou a vápenka se nám tak bezostyšně ukazuje prakticky nahatá.

Po roce 1950 byla v Prachovicích vybudována nová velká vápenka a cementárna. Postavení tohoto kolosu vedlo logicky k zastavení provozu ve starých vápenkách a v roce 1960 vyhasly i pece v Závratci.

V roce 2010 byla vápenka rekonstruována a je zde zřízeno muzeum vápenictví.

Zdroj:

- osobní průzkum

- www.muzeum.mineral.cz

- kolektiv autorů: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - IV. díl, Libri, Praha 2004

- Registr VCPD ČVUT (http://registr.cvut.cz), V007132 - vápenka Závratec, poslední aktualizace: 2. 2. 2006

Vápenka byla navštívena dvakrát - za pošmourného počasí 28. 6. 2008 a ve světle podvečerního slunce 26. 7. 2008, fotografie jsou zde:


Pokud víte o výše zmíněném objektu více,  napište nám. Rádi informace rozšíříme!

2008 © fabriky.cz