<.. Sladovna Tábor  
Tábor, ulice Valdenská (okres Tábor)
49°24'56.358"N, 14°40'25.601"E
Současný stav: funkční 
Realizace: 1872
 

 

Sladovny v roce 1925 - převzato z archívu Šechtl a Voseček

 

Sladovna byla založená 22. května 1872, otevřená 20. února 1873 (dle zakládací desky v budově). V roce 1947 byla k původní sladovně přistavěna třípatrová budova s plochou střechou a vstupní patrová budova. Plechové stříšky komínů byly nahrazeny plechovými korouhvemi, později byl jeden ze čtyř komínů zbourán.

 

 

Sladovna z roku cca 1935 (vlevo) a z roku 1948 (vpravo) - převzato z archívu Šechtl a Voseček

ortofotomapa lokality - (c) GEODIS BRNO s.r.o

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

 

Fotografie z roku 2007:

Pokud víte o výše zmíněném objektu více,  napište nám. Rádi informace rozšíříme!

© 2008 Δ MDV