<.. Sladovna Skuhrov
   
Skuhrov (okres Beroun)
49°52'37.75"N, 14°8'44.804"E 
Současný stav: nefunkční, chátrající
Realizace: 1872
Zpracováno: prosinec 2008
Zpracovali a navštívili: danny, loche
 
 

ortofotomapa lokality - (c) GEODIS BRNO s.r.o

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

Sladovna se nachází na kraji malé obce a zabírá část budov hospodářského dvora ve tvaru obdélníku. Byla vystavěna pro potřeby pivovaru v Litni, který se nachází cca 2km odtud.

Nejprve vznikla v roce 1872 menší sladovna v neorománském slohu, v 80. letech 19. století pak byl provoz rozšířen o další sladovnu s větší kapacitou v neorenesančním stylu. Areálu tak finálně dominují dva vertikální hvozdy korunované svými komíny. Hvozdy jsou ale již zbaveny strojního vybavení, chybí i obě lísky.

Vlastníkem sladovny (a stejně tak parostrojního liteňského pivovaru) byla rodina Daubků.

Po první světové válce patřil liteňský pivovar se skuhrovskou sladovnou mezi největší pivovary  na Berounsku. V druhé světové válce sloužila sladovna jako sklad německého vojenského materiálu. Po válce již nebyl provoz obnoven. 

V současné době není rozsáhlý objekt využíván a bohužel je v dezolátním stavu. Většina střešních krytin je poškozena, nebo zcela chybí, dešťová voda tak pomalu a jistě koná zkázu.

Zdroj:

- osobní průzkum

- Šárka Jiroušková: České a moravské pivovary. Stavební dědictví v kontextu historie, disertační práce, Praha 2007

- Registr VCPD ČVUT (http://registr.cvut.cz), V006072 - sladovna Skuhrov, poslední aktualizace: 9. 9. 2008

- kolektiv autorů: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - III. díl, Libri, Praha 2003

Zde jsou fotografie z června 2008:

 

Pokud víte o výše zmíněné sladovně více,  napište nám. Rádi informace rozšíříme!

2008 © fabriky.cz