<.. Klotzova cihelna, Plzeň
 
Plzeň (ulice Pod Cihelnou)
49°46'24.726"N, 13°21'45.701"E
Současný stav: brownfield - cihelna nefunkční a opuštěná, budovy bez využití 
Realizace: konec 19. století
 
 

 

ortofotomapa lokality - (c) GEODIS BRNO s.r.o

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

Cihelna se rozléhá v areálu o rozloze 2 hektary, kde se cihly nejen vyráběly, ale cihlářská hlína se zde i těžila. Cihelnu vystavěl továrník Ing. František Klotz. Výrobním sortimentem byly speciální cihly "klotzovky" a "kanálky". Klotzovky byly například užity při výstavbě vodojemu v plzeňském pivovaru. Po I. světové válce cihelna zastavila provoz a označení cihel "KLOTZ" přešlo na firmu Emanuel Klotz na Košutce.

Kruhová pec již neexistuje. Vnější podoba budov je zpravidla zachovaná, v padesátých letech došlo k novému zastřešení pece obloukovými dřevěnými lepenými vazníky.

Budoucí záměr majitele není znám, dle Krajského úřadu Plzeňského kraje je jediným řešením kompletní demolice.

Fotografie z února 2008:

 

Pokud víte o výše zmíněném objektu více,  napište nám. Rádi informace rozšíříme!

© 2008 Δ MDV