<.. Koksovna Karolina - MOravská Ostrava
   
Moravská Ostrava, ulice Na Karolíně
49°49'41.844"N, 18°17'12.902"E
Současný stav: bez využití, kulturní památka
Realizace: elektrárna 1905, dvojhalí (elektrocentrála) - 1907 (první hala) a 1927 (druhá hala)
Zpracováno: říjen 2008
Zpracovali a navštívili: danny, loche
 
 

V těsném sousedství centra Ostravy je dnes veliká volná zelená plocha, jen na jednom jejím okraji jsou dvě, resp. tři haly. Je to jen chabý pozůstatek rozsáhlého průmyslového komplexu. V roce 1837 zde začala být hloubena jáma Karolina, uhlí bylo velmi kvalitní a vhodné pro koksování. V roce 1858 tak byla vedle jámy založena koksovna Karolina. No a konečně v letech 1872-73  byla v sousedství Karoliny vybudována Žofínská huť (funkční až do roku 1972). Vše v majetku klanu Rotschildů.

Koncem 80. let byla zbořena převážná část průmyslového areálu Karolina a v roce 1989 byla demolice dokončena, včetně stržení významné technické památky - funkcionalistické budovy uhelného prádla.

Z někdejší koksovny zůstala jen budova elektrárny a ze Žofínské huti tzv. dvojhalí - Energetická ústředna III - ta sloužila jako dmychadlovna vzduchu do vysokých pecí.

ortofotomapa lokality - (c) GEODIS BRNO s.r.o

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

Elektrárna je tradiční zděná budova a je pojata velmi honosně. Fasády hrají kombinací červených a bílých cihel a jsou obohaceny o ozdobné římsy, nadokenní klenby, rizality a sloupy. Naopak dvojhalí je na tu dobu postaveno moderně, a to jako ocelový skelet zastřešený příhradovými vazníky. Výplň obvodové konstrukce tvoří režné zdivo.

Dnes jsou haly prázdné a bez využití, elektrárna byla prohlášena za kulturní památku, dokonce sem přiteklo i pár peněz - byla udělána nová střecha. V roce 2008 byly již započaty stavební práce na nové zástavbě volného území. Vzniknou zde byty, obchodní centrum a jiné komerční prostory. V budově elektrárny by měla vzniknout např. kavárna, kanceláře, dvojhalí energocentrály by mělo sloužit výstavám, koncertům a jiným kulturně-společenským akcím. O projektu více na www.nova-karolina.cz.

Škoda jen, že toho z Karoliny nezbylo více.

Zdroj:

- osobní průzkum

- kolektiv autorů: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - II. díl, Libri, Praha 2002

Zde jsou fotografie z května 2008:

Pokud víte o výše zmíněném objektu více,  napište nám. Rádi informace rozšíříme!

2008 © fabriky.cz