<.. Továrna automobilů J. Walter a spol.
    
Praha 5-Jinonice (ulice Klikatá)
50°3'21.602"N, 14°22'19.349"E
Současný stav: bez původní funkce, plánuje se konverze
Realizace: od 1912, funkcionalistická zachovaná část z roku 1928
 

ortofotomapa lokality - (c) GEODIS BRNO s.r.o

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

Firmu založil Josef Walter, začínal v malé dílně na výrobu bicyklů na Smíchově, po prvních úspěších s motokolem si následně staví svoji vlastní velkou fabriku na výrobu aut a leteckých motorů. Nejhodnotnější částí areálu je funkcionalistická etážová výrobní budova, která asi jako jediná bude z celého původního areálu začleněna do nové výstavby. Budova je tvořena skeletovou železobetonovou konstrukcí, velmi působivé jsou osmiboké sloupy s mohutnými hlavicemi, které se také projevují v zalomení nadpraží oken ve fasádě.

V roce 1937 a 1941 proběhly následně přístavby této centrální budovy, v současné době jsou však zbořeny.   

V roce 1945 byla továrna znárodněna a stala se součástí Leteckých závodů n. p. (závod Jinonice), od roku 1949 pak Motorlet, n. p. Praha - Jinonice.

V současné době se rozbíhá projekt firmy Red Group na vybudování multifunkčního areálu - základem budou stavby pro bydlení, restaurace, služby, komerce. Předpokládaný začátek stavebních prací je 2009, konec se předpokládá v 2012. Projekt má založeny webovské stránky (www.walter.cz), kde toho zatím moc není, ale časem se to určitě naplní.

 

    

budoucí záměr (c) Red Group

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

 

   

Waltrovka (zleva: rok 1929, 1930,1943), převzato z VCPD

Kliknutím na obr. se dostanete na větší rozlišení...

 

Fotografie z března a prosince 2007:


Pokud víte o výše zmíněné fabrice více, napište nám, rádi informace rozšíříme!

2007 © fabriky.cz